Antalet besök vid akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov har ökat kraftigt de senaste åren. Många av patienterna som kommer skulle egentligen ha tagits omhand av primärvården.

— Det är en internationell och nationell trend i större städer att fler och fler söker vård på akuten, säger Magnus Mattson-Mårn, primärvårdsöverläkare i Region Jönköpings län.

Nu startas ett projekt med så kallade närakuter på tre vårdcentraler i Jönköpings kommun. Det gäller Öxnehaga vårdcentral, Hälsans vårdcentral 2 och Wetterhälsan.

— Målet är att vända om strömmen. På akuten ska man ta hand om de svårast sjuka. De med lättare åkommor kan få vänta väldigt länge och det kan lätt bli irritation vilket stör verksamheten, säger Magnus Mattson-Mårn, som är en av projektledarna med närakuter.

"Ska gå snabbt"

Patienter som uppsöker akuten, men som inte är i behov av akutvård, ska hänvisas vidare till de tre utvalda vårdcentralerna som fått extra resurser för att kunna ta emot direkt.

Annons

— Syftet är att det ska gå snabbt så att patienten inte ska fastna i en telefonkö. En liten bedömning är redan gjord på sjukhuset så man kan skicka vidare direkt, säger Magnus Mattson-Mårn.

Vilka patientgrupper är aktuella att hänvisa vidare?

— Patienter med exempelvis öroninfektioner, halsfluss, lättare sårskador, eller stukningar.

Hur ska patienter som hänvisas vidare till närakuten färdas?

— Det här har vi diskuterat väldigt mycket. De allra flesta har bilskjuts till akuten. Men det kan också vara aktuellt att vi står för vidare transport till närakuten.

Projektet som startar den 3 oktober håller på i två månader. Sedan sker en utvärdering. Vårdcentralerna som nu agerar närakuter har under projektiden öppet på dagtid.

Vad hoppas ni på för resultat?

— Hittar vi 20 patienter varje dag som vi kan skicka vidare till närakuten är det väldigt lyckat som ett första steg, säger Magnus Mattson-Mårn.

"Är ju en omväg"

Britt-Marie Persson, verksamhetschef vid akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov, är positiv till projektet.

— Jag tror att det kan påverka, absolut. Patienter som inte är i behov av sjukhusets resurser får snabbare vård inom primärvården. Dessa patienter blir även bättre omhändertagna där då det är på rätt vårdnivå, säger hon.

Löser närakuter problematiken?

— Det kan vara en lösning av flera. Men i den bästa av världar kommer den här patientgruppen direkt till primärvården, det här är ju en omväg, säger Britt-Marie Persson.