Årets första kommunfullmäktigemöte kantades av bostadsproblematiken. Kommunens befolkning växer, familjer skaffar fler barn, studenterna ökar i antal och allt fler nyanlända blir nya Jönköpingsbor.

Adrian Ericson (S) hade tillsammans med Mona Forsberg föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag som kan bidra till att fler bostäder byggs. Förhoppningen är att kunna bygga billigare och på mark som befintliga byggbolag inte har visat intresse för.

Inget för kommunen

Stadskontoret har tittat på frågan men konstaterat att det kan krävas mycket resurser, både materiellt och personalmässigt, för att klara att hantera hela kedjan i en byggprocess.

Annons

Allianspartierna var tydliga i frågan – de vill inte lägga mer resurser på att utreda om det är möjligt att starta ett byggbolag, eftersom de inte tycker att kommunen ska ägna sig åt den här typen av verksamhet, utan överlåta det till privata aktörer. Med stöd från Sverigedemokraterna röstades därför förslaget ner efter en lång debatt.

Tvingas ta emot

Ytterligare ett ärende handlade om bostäder. Från 1 mars blir alla kommuner tvingade att solidariskt ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd, och om kommunen ska klara uppdraget måste nya bostäder snabbt hittas.

Därför avsätts 50 miljoner kronor som framför allt ska användas till att köpa prefabricerade bostäder, det vill säga moduler. Detta motsatte sig dock Sverigedemokraterna, som tyckte att det lät som ett kostsamt och kortsiktigt alternativ eftersom det inte är bostäder som ska finnas kvar. Men Anders Jörgensson (M), ordförande i tekniska nämnden, förklarade att modulerna, som är av god kvalitet, kan återanvändas till annat senare om behovet ändras.

Kommunfullmäktige valde också att klubba igenom en höjning av tomtpriserna med 15 procent, för att inte exploateringsverksamheten ska gå back. En villatomt i centrala Jönköping kostar nu 900 000 kronor.

Socialdemokraterna var motståndare till höjningen och menade att politiken i stället borde se till att alla grupper av människor får en chans på bostadsmarknaden, inte bara de välbärgade.