Big Rock Energy, med kontor i centrala Jönköping, vill provborra inom ett en kilometer brett område i Falköpings kommun. Området börjar söder om Stenstorp och sträcker sig 5,5 kilometer rakt västerut, nästan fram till Håkantorp i. Segerstads by ligger nästan mitt i.

I höstas avslog Bergstaten en ansökan för samma 550 hektar stora område, bland annat för att bolaget inte hade kompetens inom företaget för undersökningarna.

I våras gick det Jönköpingsbaserade företaget in med en ny ansökan till Bergsstaten.

Bolagets vd Carl-Adam Andersson sa då att man knutit till sig kompetens, och skulle borra i egen regi.

Annons

Bolaget planerade bearbeta data och berggrundsmaterial som Sveriges Geologiska undersökningar, SGU, samlat in. Men man ville också ta upp borrkärnor och undersöka dem. Carl-Adam Andersson kunde inte exakt ange hur många borrhål som behövdes, men sa att bolaget inledningsvis planerade för ett eller ett par hål.

Men Länsstyrelsen, en tung remissinstans, sätter klackarna i marken i sitt yttrande till Bergsstaten. Man vill inte att bolaget får tillstånd.

Att höga natur- och kulturvärden riskeras, bland annat ligger Faledreven inom området, är ett av skälen Länsstyrelsen anger för sitt ställningstagande.

Ett annat är de risker Länsstyrelsen ser för både grundvatten och ytvatten.

Att borra genom alunskiffern ner till den underliggande sandstensbergrunden, kan försämra grundvattnet i sandstenen när gifter i skiffern lakas ur. Det kan påverka kvaliteten på dricksvatten över stora områden, menar Länsstyrelsen. Området ligger i avrinningsområdet till Hornborgasjön, och Länsstyrelsen ser risker för att urlakade gifter kan påverka både sjön och Hornborgaån, som rinner ut i sjön.

Ansökan visar inte att bolaget har kompetens att hantera riskerna, konstaterar Länsstyrelsen.

Big Rock Energys systerbolag Big Rock Exploration har sedan tidigare ett undersökningstillstånd som omfattar 18 000 kvadratkilometer på Falbygden. Tillståndet överklagades ända upp till högsta förvaltningsrätten, som inte tog upp det för prövning.

Bolaget planerar för två borrhål på Snösbäck, utmed vägen mellan Falköpings flygplats och Uddagården.