Snart, den 15 september, är det ett år sedan storbranden på JRAB:s återvinningsanläggning i Vaggeryd. Under släckningsarbetet följdes den kraftiga svarta röken med oro. Skulle den dra in över samhället? Och var den farlig för hälsa och miljö?

Den 11 januari, när det utdragna släckningsarbetet var avslutat, lämnade Socialdemokraterna in en motion. De ville se en flytt främst på grund av de hälsorisker som finns vid just en brand, men även av miljö- och transportskäl.

Att kommunstyrelseledamoten Ulf Abrahamsson (C) inte skulle delta i den politiska hanteringen var givet. Han är platsansvarig på anläggningen, som sorterar under JRAB:s dotterbolag Smålands miljö. Men hur sköttes hanteringen av dennes samarbetspartner inom 5-klövern?

Annons

— Jag behandlade den här motionen precis som jag skulle ha gjort om det handlat om ett moderat förslag. Från kommunstyrelsens sida går det inte att börja jobba med en motion förrän respektive nämnd har sagt sitt – en annan hantering hade varit tjänstefel, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Kenth Williamsson (S), vice ordförande, håller inte med:

— Alla visste ju om att att-satsen var att vi ville se en annan etableringsplats. I ett sådant här fall, när anläggningen står stilla, gäller det att agera snabbt – istället låter man det gå 7–8 månader. Nu är det för sent, anläggningen är ju redan på väg att byggas upp igen.

I en protokollsanteckning från senaste kommunstyrelsemötet, den 6 september, skriver Kenth att man ser bristen på initiativ som en besvärande underlåtenhet. Protesten riktar sig mot den politiska majoriteten i allmänhet och mot Gert Jonsson i synnerhet.

Vad sa då remissinstanserna?

Miljö- och byggnämnden ansåg att lokaliseringen redan prövats i och med bygglovet och det faktum att Länsstyrelsen har beviljat verksamheten.

Räddningstjänsten konstaterade att rök och sot spreds över ett stort område och inte berörde Vaggeryds tätort. Dessutom, menar man, bidrog anläggningens placering till att det gick snabbt och smidigt att få fram rätt insatser. Tekniska utskottet föreslår att placeringen av brandfarlig verksamhet ses över i den kommunala planeringen.