Sedan cirka fyra veckor tillbaka pågår arbetet med nya gång- och cykelvägen mellan Huskvarna och Lekeryd. Gång- och cykelvägen, som blir tre meter bred, dras söder om väg 132 och ska skiljas från bilvägen med räcken, skiljeremsa respektive målning.

– Vi har inte haft så mycket sänkta hastigheter hittills. De sista två veckorna har arbetet inte märkts så mycket. Det kommer märkas mer framöver, säger Torbjörn Säleby, platschef på Holst entreprenad.

Under vecka 13 påbörjas sprängningar, som ska genomföras på sammanlagt ett tiotal ställen mellan Huskvarna och Lekeryd.

– När vi börjar spränga måste vi stänga av vägen helt i båda riktningarna under kortare tid, säger Torbjörn Säleby.

– Vi vill inte ha någon i närheten när vi skjuter själva salvan.

Köer att vänta

Följden blir att köer är att vänta vid dessa tillfällen.

– Nu blir det mer stopp i trafiken och köbildning. Det är tyvärr sådant som vi får leva med.

Sprängningarna beräknas hålla på under flera månader, minst fram till semestern, men det kan även bli sprängningar under hösten, enligt Torbjörn Säleby.

Redan under vecka 12 väntar emellertid alltmer påtagliga störningar i trafiken på sträckan, då vägen planeras vara avstängd med trafikljus under korta perioder.

– Vi stänger av en halva och sen lotsas trafiken förbi med trafikljus, säger Torbjörn Säleby.