I juli 1975 landade en utredning om Jönköpings idrottsarenor på politikernas bord. Då som nu behövde man hålla igen på slantarna och istället för nybyggnader föreslogs alternativ där man skulle bygga om gamla anläggningar.

Utredningen

Vid sidan av en fotbollsarena utreddes också en friidrottsarena med plats för en publik på ..

Utredningen

Vid sidan av en fotbollsarena utreddes också en friidrottsarena med plats för en publik på 3 000. Den skulle vara en ”allvädersbana” och hålla EM–standard.

En bandybana med konstis och en publik på 3 000 utreddes också.

Från början hade man planer på en helt ny stadion för både fotboll och friidrott på Rosenlund. Men kostnaderna ansågs orealistiska och därför valde utredarna att föreslå att bygga om och bygga till anläggningar som redan fanns.

Sex olika platser diskuterades: Jordbrovallen, Ljungarumsvallen, Rocksjövallen, Råslättsvallen, Stadsparksvallen och Vapenvallen.

Förslagen blev:

Stadsparksvallen byggs om till en fotbollsarena för en publik på 12 000 personer för cirka 18 miljoner kronor.

Vapenvallen eller Råslättsvallen föreslogs byggas om till en friidrottsarena för totalt 20 miljoner kronor medan bandybanan skulle utredas separat. Billigast, 33 miljoner kronor, skulle den bli vid Jordbrovallen.

Enligt utredningen skulle det bli betydligt billigare att bygga om Stadsparksvallen istället för att bygga en helt ny arena. Ombyggnaden gå på runt 18 miljoner kronor men då fanns det inga kostnader för vatten, eller el inkluderade och inga andra följdinvesteringar. Ett minimikrav var att fotbollsplanen skulle ha ett mått på 105 gånger 65 meter.

Ytterligare ett alternativ på Rosenlund nämndes i utredningen. Men där skulle en ny fotbollsarena bli dubbelt så dyr eftersom planen var att bygga ett stadion för fotboll och friidrott.

Frågan är varför det aldrig blev någon ombyggnad av Stadsparksvallen? Åke Johansson (C) var ordförande i kommunfullmäktige på den tiden och ledamot i fritidsnämnden.

— Jag kommer ihåg att alternativet på Rosenlund inte ansågs så bra eftersom det blåste så mycket på området. Efteråt kom diskussionen att gräva ner fotbollsarenan vilket blev väldigt dyrt. Stadsparksvallen var för smal, det fanns löparbanor runt omkring och därför ansågs det bra att bygga ut den. Men det var mycket pengar det handlade om, säger Åke Johansson och nämner att en ny arena skulle vägas mot stora kommunala inköp som Hoven eller Tändsticksområdet.

Annons

— Vi beslutade att köpa Tändsticksområdet för 20 miljoner kronor. Kanske kom det istället, säger Åke Johansson och ursäktar sig med att det är länge sedan utredningen kom.

Vilket alternativ tycker du att politikerna ska satsa på idag?

— Stadsparksvallen. Det är en anläggning som måste hållas i stånd, det finns så mycket historia där, säger Åke Johansson.

Pelle Alzén har varit budgetchef och senare ekonomichef i kommunen och han tror att orsaken till att ett beslut ännu inte har fattats är att det inte finns någon stark tjänsteman eller politiker som har drivit på frågan.

— Fritidsnämnden har inte drivit på och det har inte heller funnits någon stark fritidsdirektör, säger Pelle Alzén.

Han hoppas på att politikerna beslutar att rusta upp Stadsparksvallen.

— Det blir för dyrt med en arena på Jordbrovallen samtidigt som man behåller Stadsparksvallen. Då får kommunen betala driftskostnader för två arenor och vad kostar inte det? Det kan inte vara så farligt att bredda arenan mot norr och mot kortsidan kan man bygga nya Alphyddan, det kan bli jättefint. Arenan får inte mer publik bara för att det blir en mycket större anläggning, säger Pelle Alzén.

Tror du att det någonsin blir en ny fotbollsarena?

— Ja, det måste det bli! Man har också lovat södra att ordna detta. Nu får politikerna se till att få fram en ny arena, säger Pelle Alzén.

LÄS MER: ”Vi fick samma fantastiska behandling som J–Södra”

LÄS MER: Så mycket kostar ”snålalternativet” för Stadsparksvallen

LÄS MER: Här skrotar alliansen Jordbroalternativet