LEKERYD

Annelie Johansson tankar diesel från en nyinstallerad pump.
Foto: Bengt Ericsson

Den första bensinstationen öppnades 1960 av Torsten Ohlsson, som ett komplement till den då befintliga lanthandeln. Främsta anledningen till ombyggnaden är att posthanteringen behöver större utrymme, då antalet paket som lämnas in och hämtas har ökat i hög grad under de senaste åren. Nu är posten tillbaka på den plats den fanns cirka 50 år sedan med fack där Lekerydsborna själva fick hämta sina brev. Den renoverade delen är nu försedd med rejäla utrymmen för de många paketen.

LÄS MER: TV: Här är nya ägarens planer för den populära macken

Butiksdelen är renoverad från golv till tak. Här finns som tidigare biltillbehör och annat som den bilburne behöver. En modern kaffeautomat har tillkommit och det finns bröd att tillgå. Den hungrige kan ta en korv som mellanmål. Syftet är att macken ska fungera som en modern fast foodmack.

På plats fanns Stig-Uno Ohlsson, som tidigare drivit affären i många år. Han var mycket nöjd med nyheterna och att verksamheten utvecklas.