Remissen med förslag till Kulturplan för Vaggeryds kommun finns på samma kommuns hemsida. Där talas bland annat om att planen ska vara i linje med de statliga och regionala målen. Vad detta kan innebära i just Vaggeryd, Skillingaryd och andra orter hittar vi längre ner i texten.

Kräver utrymme

Under rubriken ”Ej färdigställda mål” hittar vi planerna på att flytta Bissefällarnsamlingen.

– Målet är att få ut den från Skillingehus och göra den mer tillgänglig. Men den kräver ganska mycket utrymme, utöver det som finns utställt i Skillingehus källare har vi annat i lager, som inte har fått plats, berättar kulturnämndens ordförande Ewa Magnusson.

Kommunen köpte in en stor del av Gunnar Svenssons, ”Bissefällarn”, verk. De flesta finns utställda i kommunhusets källare.

Tidigare var planen att få in den i byggnad 136 på Västra lägret, men Försvarsmakten kom på att man behöver byggnaden till annat.

– Vi vill ha ett levande och interaktivt museum. En tanke är att samarbeta med föreningen Tidsbron.

I målen finns även önskemålen om ett samlingshus för historia, som kanske även kan användas av föreningar som inte har någon egen samlingslokal.

Register över konst

Ewa Magnusson berättar också om en planerad revidering av föreningsbidragen. I dialog vill man från kommunens sida bli bättre på att förstå föreningarnas behov och om möjligt göra det lättare för dem att söka medel till verksamhet och aktiviteter.

Annons

– Vi är också på gång med ett register över den kommunala konsten. Helst ska de verk som inte sitter uppe för tillfället förvaras i ett centralt arkiv där det ska vara lätt att ställa undan och hitta dem.

Ska detta arkiv kombineras med Bissefällarnsamlingen och ska samlingen även kunna användas som ett kulturhus? Hur löser man frågan med tillsyn och säkerhet? Och hur gör man för att garantera rättvisa mellan idrott och kultur, Skillingaryd och Vaggeryd samt landsbygd och tätort?

Den som vill tycka till bör göra det senast den 20 augusti.