PET/CT är ingen ny uppfinning utan den har funnits på de större sjukhusen i ett femtontal år. Men nu finns den också på plats i Jönköping och ska ge en bättre cancervård, kortare väntetider och patienter slipper också att resa utanför länet för att röntgas.

– Nu kan vi erbjuda modern diagnostik i nya, fina ändamålsenliga lokaler och med våra dubbla kompetenser kan vi fortsätta utveckla vården för att ligga i framkant, sa verksamhetscheferna för röntgen och klinisk fysiologi, Oskar Löfgren och Patrik Skogward.

Det är de två enheterna som knyts ihop och ska samverka för en bättre cancervård.

Mycket förenklat har kameran dubbla funktioner. Inför undersökningen sprutas ett spårämne in i patienten som visar var det finns till exempel cancertumörer. I kombination med skiktröntgen går det att se exakt var de finns och det underlättar att bedöma vilka åtgärder och behandling som en specifik patient behöver. Patienten ska också slippa behandling som inte behövs.

Har redan börjat

Åsa Calmell och Lars Persson är två av medarbetarna på den nya enheten. Åsa Calmell är sektionsledare för PET/CT och Lars Persson är biomedicinsk analytiker. De har redan börjat jobba med den nya utrustningen och är glada över att kunna göra mer precisa och individuella undersökningar. Undan för undan ska allt fler patienter fasas in.

– Vi har haft 51 patienter de första fyra veckorna. Det är en inkörningsperiod för oss alla men vi blir allt mer vana och börjar få upp rutin, säger Åsa Calmell.

Annons

Ungefär 350 patienter per år har remitterats till Linköping för undersökning och kapaciteten har varit alltför låg sett till invånarantalet. Nu ses det som möjligt att komma upp till tusen patienter per år i Jönköping och därmed bör väntetiderna kunna bli kortare.

Mer personal

– Det är rimligt men då behövs det också mer personal, säger Lars Persson.

Jönköping är ju utbildningsort för både klinisk fysiologi och biomedicinska analytiker så det borde kunna gå att locka dem till anställning.

– Nu är det upp till oss att leverera, vi har fått förutsättningarna, säger Lars Persson.

En person som hyllades lite extra var sjukhusfysiker Sven-Åke Stark som under flera år verkat med glöd och kunskap för att få en PET/CT till länet.

Har väntat länge

– Jag tror jag var först med att prata om det här, i början av 2000-talet. 2006 hade vi det första mötet. Och nu är den här. Äntligen, sa Sven-Åke Stark som ser fortsatta utvecklingsmöjligheter med andra spårämnen som visar andra sjukdomar.

Det vara för några år sedan som politikerna i regionfullmäktige beslutade att satsa på den nya kameran och att bygga om lokalerna. Genom kameran kan cancer, tumörer, metastaser men också neurologiska, inflammations- och infektionssjukdomar diagnostiseras. Efter försening och fördyring av byggnadsarbetet är investeringen uppe i närmare 40 miljoner kronor.