LÄS MER: Svårt att hitta semestervikarier

LÄS MER: Enormt personalbehov på socialen

Socialtjänsten står inför enorma behov av ordinarie personal. På fem år måste runt 800 nya medarbetare rekryteras. Samtidigt har det varit rejält svårt att hitta medarbetare.

Till semestern under sommaren 2017 behöver förvaltningen rekrytera runt 1200 vikarier till äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen, hälso- och sjukvården och individ- och familjeomsorgen.

Planerna på hur förvaltningen ska marknadsföra jobben på bästa sätt är i full gång.

Annons

Störst är personalbehovet inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, där medarbetarna är flest och verksamheten är igång dygnet runt.

Just personliga assistenter brukar vara svåra att rekrytera.

— Man jobbar ensam med brukaren, den funktionshindrade, vilket gör att en del tycker att det är skrämmande. Det är svårt att rekrytera personliga assistenter men det finns stora behov, säger Lena Pettersson, personalchef på socialförvaltningen.

"Inte enkelt"

Det var tufft för kommunen att få tag på omsorgspersonal sommaren 2016 och kommunen lyckades inte rekrytera så många personer de ville, berättar Lena Pettersson. Tillsvidareanställd personal fick schemaförändringar och arbeta övertid.

— Vi klarade sommaren, men det var inte enkelt. De tillsvidareanställda medarbetarna gjorde en jättestor insats. Och vikarierna också, säger Lena Pettersson.

Inom regionen har det varit aktuellt med extra ersättningar för att flytta på semesterveckor, men det var inte aktuellt inom socialtjänsten 2016 och är ingen lösning som diskuteras inför sommaren 2017.

— Vi jobbar för att kunna lösa det ändå, säger Lena Pettersson.

Förvaltningen planerar för marknadsföringsinsatser och i januari väntas de första jobbannonserna dyka upp.