I maj berättade JP om problemen i Kulturskolans nya och tillfälliga lokaler som man flyttade in i kring årsskiftet. Omedelbart när skolan började verksamheten på Gästgivaregatan, blev den undermåliga ljudisoleringen tydlig för lärare och elever. Under sommaren måste kommunen därför bygga om och ljudisolera rummen för minst en halv miljon kronor. En oplanerad kostnad och ett onödigt arbete som skapat både besvikelse och uppgivenhet i lärarlaget, eftersom man menar att sakkunnig personal borde ha gjort en grundlig undersökning innan inflyttningen. Dels för att bedöma lämpligheten med verksamheten som Kulturskolan innebär, och dels kostnadsläget. Nu riskerar ombyggnationen att terminsstarten fördröjs i någon vecka.

"Ett jätteproblem"

Fakta: Kulturskolan i Habo

Musikskolan i Habo som funnits sedan 1950-talet breddade sin verksamhet under 1990-talet och b..

Fakta: Kulturskolan i Habo

Musikskolan i Habo som funnits sedan 1950-talet breddade sin verksamhet under 1990-talet och blev gradvis en Kulturskola. I dag finns 600 elever i verksamheten med 900 aktiviteter i veckan. Verksamheten riktar sig till barn och unga i åldern 4-19 år som vill lära sig att spela ett instrument, sjunga eller dansa.

— Det är ju en väldigt trevlig miljö här, men luften gick ur oss från början när vi märkte att det inte fungerade. Det här är en del av en större problematik som handlar om att kommun och politik inte haft något svar på lokalfrågan, säger Fredrik Hempel, chef för Kulturskolan.

— Man skjuter ett jätteproblem framför sig när det gäller att hitta bra kulturlokaler, men det behovet har varit känt i över 15 år.

Verksamheten har nämligen ett begränsat kontrakt på fyra år i lokalerna som kommunen hyr av en privat entreprenör. Vad som händer därefter är oklart.

— Det handlar ju i slutändan om stora pengar. Först blev flytten hit dubbelt så mycket dyrare än beräknat, 1,2 miljoner kronor, och åtgärderna nu landar på ytterligare minst en halv miljon kronor, säger Fredrik Hempel.

Annons

Vårens flytt av dansverksamheten från Gunnarsbo till barackerna utanför sporthallen vid Hagabodaskolan innebar också en kostnad på runt 400 000 kronor.

"Rent skadligt"

Under veckan har möbler, instrument och andra inventarier nu packats ner; en del av det till ett kommunförråd.

— Man har varit totalt lomhörd när man gått ut ifrån orkesterrummet när det har spelats i flera rum samtidigt. Snickarna som var här innan vi flyttade in sa direkt att det inte kommer att fungera, säger blåsläraren Hasse Bertling, som är tydligt frustrerad över ljudproblematiken.

— Det har förstås varit besvärande och rent av skadligt även för eleverna. Vi mätte upp 108 decibel senast vi repade med storbandet.

Han får medhåll av kollegan Nina Bjurenstedt, piano- och sångpedagog.

— Det värsta är att ingen har varit huvudansvarig för det här. Det är tur att vi jobbar med så många duktiga elever, annars hade man nog gått hem för länge sedan.

Fredrik Hempel påpekar att man i övrigt får mycket allmän uppskattning från kommunen.

— Självklart måste kommunen först ta ansvar för den basala verksamheten för våra kommuninvånare. Men vi måste även tillgodose behovet av allt det andra som gör att man trivs och vill bo kvar.