LÄS MER: Rekord för Elmiamässa

Mässbolaget har tidigare varit ett helägt kommunalt bolag. Men med Brivio Thörner som styrelseordförande på 1980–talet, kom tanken att stora aktörer som var med och arrangerade mässor också skulle gå in som delägare i bolaget. Ägarskapet skulle breddas och aktörerna från näringslivet skulle kunna tillföra kunskap som kommunen saknade.

Elmias ägare idag

Elmia ägs till 82 procent av Jönköpings Rådhus AB - som är ett helägt kommunalt bolag.

Andra ..

Elmias ägare idag

Elmia ägs till 82 procent av Jönköpings Rådhus AB - som är ett helägt kommunalt bolag.

Andra ägare är:

Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Smålands Fotbollförbund, NCC AB, Handelskammaren i Jönköping och Herenco AB.

En stor arrangör som man då hoppades på var bland annat LRF men så blev det inte.

Nu verkar det som om kommunen är på väg att få större kontroll över mässbolaget. En fördel med det, från kommunens sida, är att Elmias pengar stannar inom bolaget. En nackdel kan vara att politiker inte nödvändigtvis är experter på att driva ett mässbolag.

Året som har gått har varit ett stormigt år för Elmia med sämre resultat än budgeterat. Först i början av året vände de röda siffrorna.

Just nu pågår det ett möte i Rådhuset med Elmias styrelse. Från Jönköpings kommun är kommunalråd Ann–Marie Nilsson (C), ordförande i kommunstyrelsen med på det mötet. En av de svåraste punkterna har tidigare varit att tillsammans med ägarna sätta priset på Elmia. Under måndagen var det ett informationsmöte.

Annons

Strax efter klockan 12 meddelade Jönköpings kommun i ett pressmeddelande att förslaget är att Elmia blir ett helt kommunalägt bolag. Det är minoritetsägarna som har tagit initiativ till ändringen i ägarförhållandet.

– Från näringslivet och minoritetsägarnas sida vill vi stötta Elmia och kommunen i att skapa tillväxt och anser att det här förvärvet är det bästa för Elmia. Kommunen får nu som ensam ägare full styrkraft och det tycker vi är bra, säger Lovisa Hamrin, representant för minoritetsägarna och ägare av Herenco AB, i pressmeddelandet.

Efter förhandlingar mellan parterna har man kommit överens om ett marknadsvärde på minoritetsägarnas andelar i Elmia AB uppgående till 35,5 miljoner kronor.

Ann–Marie Nilsson (C) säger att summan på 35, 5 miljoner är något som man kommit fram till efter en gemensam bedömning.

Blir Elmia ett bättre mässbolag med ett helkommunalt bolag?

— Syftet med att vi äger bolag överhuvudtaget är att vi ser ett betydligt allmänintresse. Vårt syfte är inte stora avkastningskrav och utdelningar, säger Ann–Marie Nilsson och tillägger att det inte blir någon större skillnad eftersom kommunen har varit den största ägaren redan tidigare.

Enligt henne tog de privata ägarna kontakt med kommunen redan i höstas för att de ville sälja sina andelar i Elmia.

Om det skulle gå dåligt för Elmia får skattebetalarna stå för det då?

— Nej, det går inte via den skattefinansierade verksamheten utan hanteras inom bolagskoncernen, säger Ann–Marie Nilsson.

LÄS MER: Laddad mässa närmar sig

LÄS MER: Framtidshoppen kvalar in på Elmia