Hastighetskameror gör så att bilister kör saktare, vilket enligt Trafikverket räddar liv. Sammanlagt handlar det om sex nya hastighetskameror som sätts upp på väg 195 mellan Habo och Fagerhult. Totalt finns det sedan 92 kameror i Jönköpings län.

På sträckan förbi Fagerhult passerar cirka 3 000 fordon dagligen och 550 av dessa är lastbilar.

Många som arbetar på Fagerhults belysning pendlar dagligen från Habo så tidvis är det högt trafiktryck på vägen.

Miljövänligt

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarlig en trafikolycka blir. Lägre hastighet ger dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Kristina Johansson på Trafikverket.

Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Trafiksäkerhetskamerorna sätts upp under de två första veckorna i december.

Relaterat: 195:an kommer stängas av i Fagerhult – trafiken leds om över Tidaholm