Under ett möte i tekniska utskottet har politikerna och Jönköpings länstrafik tillsammans ställt sig bakom en principöverenskommelse att öka framkomligheten för bussarna. Målet är att antalet bussresor ska fördubblas fram till år 2035. Tätare turer och bättre framkomlighet ska få fler bilister att ställa bilen och ta bussen istället.

– Det är ett genombrott i relationen mellan kommunen och Länstrafiken. Det här är den bästa chans vi har haft på länge för att vända trenden med biltrafiken, säger Anders Samuelsson.

Förutom att fördubbla antalet bussresor är förslaget att länstrafiken ska ta över alla hållplatser, att kommunbussarna ska drivas med biogas eller el, att man ska undersöka om det kan bli fler infartsparkeringar. Här vill man hitta en lösning så att de bilister som ställer bilen vid en infartsparkering får ett kollektivtrafikkort som ger gratis parkering.

Det tidigare förslaget, som Jönköpings kommun tvingades att lägga ner, om att införa snabbfiler för bussar kommer tillbaka.

– Vi måste öka framkomligheten för bussarna och göra separata bussfiler, säger Anders Samuelsson.

Planerna på att bygga om Slottsbron för längre och tyngre bussar kan bli aktuellt igen.
Foto: Arkiv

För knappt ett år sedan betalade kommunen tillbaka ett statsbidrag på 27 miljoner kronor för att de inte kom överens med Länstrafiken om busstrafiken.

Hur ska ni lyckas med det nu?

Annons

– Det går att söka statsbidraget igen. Den här gången tror jag på det här. Det är är det bästa som har hänt för miljön på länge. Varje år ska det också avsättas pengar till arbetet med att fördubbla bussresandet. Det är då respektive parti prövas i verkligheten, säger Anders Samuelsson.

Carl–Johan Sjöberg, vd för Länstrafiken är mycket positiv till det intensiva samarbetet med kommunen.

Vad är det som krävs för att fler ska ta bussen?

– Linjesträckning och turtäthet behöver synkas ihop med infrastruktursatsningar. Satsar vi inte på detta nu kan det i värsta fall dröja tio år tills nästa upphandling, säger han.

Tror du att sommarens klimatdiskussioner gör att ni får mer stöd av politikerna i Regionen och kommunen?

– Det har blivit mer fokus på frågan. Sedan är det en annan sak om sommarens värme beror på klimatförändringar, säger Carl–Johan Sjöberg.

I slutet av september ska principöverenskommelsen tas i stadsbyggnadsnämnden och senare i höst i kommunfullmäktige och i regionfullmäktige. Nästa år ska Jönköpings Länstrafik börja sin nya upphandling av busstrafiken och det ska sedan träda i kraft 2021.

Det tidigare förslaget om att införa snabbfiler för bussarna väckte både ros och ris. Här kan du läsa mer om diskussionerna:

• Klostergatan kan bli bilfri

Jönköping ansöker om gräddfil för bussarna

• ”Jönköping inte moget för trådbussar”

Därför skrotas snabbfil för bussarna

Trafikforskare: Jönköping har halkat efter

• ”Jönköping ska inte bli som L.A.”