Länsstyrelsen gav i somras Tasman Metals AB bakläxa och krävde att gruvbolaget skulle lämna in mer information innan myndigheten kunde ta ställning till frågan om bearbetningstillstånd i Norra Kärr.

I december lämnade Tasman Metals in sitt svar. Företaget framhöll på flera punkter att länsstyrelsen efterfrågar information som ska prövas senare i processen. Enligt bolaget kommer inte ett bearbetningstillstånd påtagligt försvåra eller skada totalförsvaret, vindbruket eller Vättern. Företaget anser också att det har lämnat tillräckligt med information för att prövningen av projektets påverkan på Natura 2000-områden kan slutföras.

LÄS MER: Planer: Gruva i Norra Kärr kan ge 300 nya jobb

LÄS MER: De tar kampen för Vättern – här är deras skräckscenario för gruvplanerna

Annons

– Vi har begärt ett yttrande med ett ställningstagande från länsstyrelsen. Vi kom fram till slutsatsen att bolaget inte behövde lämna in några fler kompletteringar, säger Elinor Alfredsson, jurist på Bergsstaten.

Bergsstaten JO-anmäldes i december av en grupp enskilda sakägare för att handläggningen av ärendet enligt dem drar ut på tiden.