Sveriges näst största sjö har god vattenkvalitet och försörjer omkring 265 000 människor med dricksvatten. För att även våra barn, barnbarn och generationerna efter dem ska kunna dricka vattnet ur Vättern ska sjön och stränderna bli vattenskyddsområde.

Enligt länsstyrelsen i Jönköping innebär beslutet inga förändringar för privatpersoner som badar och fiskar i Vättern, men däremot kan reglerna komma att ändras för dem som har skogsbruk, lantbruk, avlopp eller fiskodling vid eller i sjön.

Från och med den 1 mars kommer hela Vättern att vara vattenskyddad och det innebär att tillstånd krävs för att få sprida eller lagra bekämpningsmedel nära sjön.