Två utredningar har gjorts de senaste fyra åren där det förordats att det ska bildas en regionövergripande kirurgklinik. Förslagen har dragits tillbaka båda gångerna efter massiv kritik från personalen, på framför allt Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

Anställda har känt sig överkörda och farhågor har förts fram att akutsjukhusen är i fara. Nu ser det ändå ut som att det kommer att bildas en gemensam kirurgklinik.

Ett tjänstemannaförslag ligger på bordet för beslut i nämnden folkhälsa och sjukvård nästa vecka. En ökad samverkan mellan de tre klinikerna anses nödvändig för att säkra patienternas behov av kirurgisk vård i framtiden.

— Vi går mot utvecklingen av mer subspecialisering med djupare kunskap där färre jobbar med ett område, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län.

"Jämlikare vård"

Hon ser bildandet av en regionövergripande kirurgklinik som en vidareutveckling av beslutet att centrera operationer som togs för ett år sedan.

— Vi är beroende av varandra och jobbar mycket tillsammans i dag, med det är ändå tre olika kliniker som styrs på olika sätt. Nu kommer en person att ha det övergripande ansvaret, säger Ann-Marie Schaffrath.

Enligt förslaget ska den nya regionövergripande kirurgkliniken ledas av en verksamhetschef. På respektive sjukhus skulle det finnas en biträdande verksamhetschef.

Den kirurgiska vården står inför sparkrav på 75 miljoner kronor i år. Ann-Marie Schaffrath menar att en gemensam kirurgklinik kan innebära besparingar, men att det samtidigt inte är huvudsyftet.

— Genom att jobba mer enhetligt och tillsammans kan vi också göra en del effektiviseringar. Men det viktigaste är att vi får en jämlikare vård, säger hon.

"Ha tre akutsjukhus"

Exempel på operationer som har fördelats mellan sjukhusen hittills är planerade gallstens- och ljumskbråckoperationer som nu bara görs på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus, samt bröstcanceroperationer som har förlagts till Länssjukhuset Ryhov.

— Vi fortsätter att se över om fler operationstyper kan fördelas mellan sjukhusen, säger Ann-Marie Schaffrath.

Ann-Marie Schaffrath är medveten om att förslaget om att bilda en regionövergripande kirurgklinik fortfarande väcker både och oro och tvivel hos en del anställda, men menar att det förankrats bättre den här gången.

En riskanalys har gjorts och en processledare har varit inkopplad för att stärka samverkan.

Hotas akutsjukhusen av en sammanslagen kirurgi?

— Vi har ett tydligt politiskt uppdrag att vi ska ha tre akutsjukhus. Jag tror tvärtom att bildandet av en regiongemensam kirurgi bidrar till att upprätthålla detta, säger Ann-Marie Schaffrath.

Klubbas förslaget igenom på tisdag är det meningen att den regionövergripande kliniken startar 1 januari 2017.