Det var i mitten februari som en chef på Skämningsfors fick information av en handläggare, att en av boendets klienter upprepade gånger återfallit i droger, samt att det inte satts in tillräckliga åtgärder för att skydda klienten från återfall. Handläggaren meddelade också att boendet varit bristfällig i sin rapportering tillbaka till sin uppdragsgivare.

Tog bort placeringar

I mitten av februari rapporterade JP om omfattande kritik mot boendet av Inspektionen för vård och omsorg. Kritiken rörde bland annat placeringar kring missbruksproblematik.

Annons

När Skämningsfors återrapporterade till IVO i mars så informerades även myndigheten om den nämnda händelsen berättar Johan Lindberg, verksamhetschef på Skämningsfors.

Som en konsekvens av IVOs tidigare kritik tar boendet inte längre emot placeringar av personer med missbruksproblematik, de placeringar som fanns på boendet har sagts upp.

Personal utbildas

Det har även satts in andra åtgärder, bland ska personal genomgå utbildning i lex Sarah-anmälningar och kommunikationen med uppdragsgivarna ska bli bättre.

— Oavsett vilka rutiner vi har, så kan det alltid uppstå problem, det är egentligen det som lex Sarah handlar om, säger Johan Lindberg.

Boendet ska också vara med i ett pilotprojekt kring riskbedömningar.

IVO