Under första halvåret 2016 kom det flera rapporter om hot mot chaufförer, bråk mellan passagerare och berusade som kissar och röker under färden. Problemen har främst härrört sig från buss 133 och turen 02.15 från resecentrum i Jönköping.

Läs mer: Bland fylla, spyor och våld

Fakta: Detta har hänt

Under flera år har det varit stökigt på buss 133 och 520 (snabbuss) Jönköping–Vaggeryd–Sk..

Fakta: Detta har hänt

Under flera år har det varit stökigt på buss 133 och 520 (snabbuss) Jönköping–Vaggeryd–Skillingaryd–Värnamo.

Chaufförer har berättat om fylla, snusk, bråk och hot.

I mars hotade Länstrafiken (JLT) med att dra in bussarna.

Den 13 juni 2016 larmades polisen efter att en person misshandlats, varpå

JLT drog in bussarna.

Vaggerydspolitiker protesterade och bussarna återinsattes, men med ordningsvakter ombord – vilket betalas av bussbolag, JLT och kommunen.

I april 2017 lämnas en ansökan om övervakningskameror in till Länsstyrelsen.

— Trenden sedan dess är att det har utökats till att det är mycket bråk även på den buss som går från Värnamo 21.15 och tillbaka. Och det inträffar incidenter även på de sena bussarna andra dagar i veckan, berättar Karlssonbuss vice vd, Peter Sandberg.

Varför har ansökningsprocessen för övervakningskameror inte kommit igång förrän nu?

— Länstrafiken försökte tydligen med en ansökan tidigare, men fick avslag. Vad jag har förstått går det inte bara att ansöka, man måste även kunna styrka behovet av kameror med dokumentation över vad som har inträffat.

Den här gången är det alltså operatören, Karlssonbuss, som ansöker. Bifogat ansökan finns ett 30-tal sidor med ett 10-tal incidenter.

Annons

— Från de vakter som finns med på bussarna har vi bland annat fått höra att det har kissats i plastpåsar som lämnats kvar. En gång träffade man på en man som låg ner på sättet och sniffade ett vitt pulver.

En annan händelse beskriver ett gäng som står och röker runt bussens motorlucka, som har öppnats. De fortsätter trots tillsägelse och måste slutligen avlägsnas med hjälp av polis.

Under tisdagen gick ansökan ut på remiss till berörda kommuner; Vaggeryd, Jönköping och Värnamo. Eventuella svar ska vara inne före den 17 maj.

— Det här är en billig och enkel teknik som kan ersätta eller komplettera vakter. Vi har redan installerat kameror i andra län, där polisen har haft stor nytta av dem, berättar Peter Sandberg.

Läs mer:

Vem kommer att ha tillgång till det inspelade materialet?

— Det blir jag, i form av ansökare – när det är påkallat av syftet med övervakningen. Systemet kommer att förses med både fysiska lås samt lösenord i programvaran.

Kommer det att ske övervakning även på andra platser som trafikeras av de aktuella bussarna.

— Kamerorna kommer att installeras på en eller två bussar för att kunna användas på alla dagar och tider. Men beslutet kan komma att ha begränsningar till vissa turer och tider.

Karlssonbuss söker för maximalt sex kameror per buss, fyra i den främre delen och två i den bakre.

Läs mer: JP listar kamerorna i kommunen och Länets busschaufförer i protest