Varje dag sker det omkring sju sexköp i Jönköpings län, uppger länsstyrelsen. Mörkertalet kan vara stort och den siffran kan bara vara toppen av ett isberg. Siffran antas vara mycket högre.

En av 13 män i Sverige uppger också att det någon gång har köpt sex. Nu startar länsstyrelsen en kampanj som heter #1av13 för att lyfta frågan om prostitution. Myndigheten menar att det finns kunskapsbrister hos kommuner och sjukvården samt den breda allmänheten.

Målet är att fler ska erbjuda bättre hjälp till de som säljer sex i länet. Länsstyrelsen uppskattar att det är 107 kvinnor och 38 män som säljer sex efter undersökning som gjordes i fjol.

— Men det är bara toppen av ett isberg. Det är väldigt många fler än så, säger Madeleine Söderberg på länsstyrelsen och har tagit fram den nya rapporten.

Att sälja sin kropp kan handla om ett självskadebeteende. Många av de som säljer sig har tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp, berättar Madeleine Söderberg.

Annons

— Det finns inga "lyckliga horor". I så fall är de en mycket liten del, säger hon.

Av de 38 männen och pojkarna som säljer sex i länet är 30 också hemmahörande här. Jämfört med 16 av de 107 kvinnorna. Runt 80 procent av kvinnorna har utländsk bakgrund och bland männen är det 26 procent. Männen har också ett mer destruktivt beteende, till exempel att man inte kräver att det ska vara skyddat sex.

Men störst fokus har man lagt på sexköparna. Vilka är de som köper sex? Svaret är nästan uteslutande män och många kommer från liknande socioekonomisk bakgrund. De är välbärgade och har familjer men kan ha en högre drog- och alkoholkonsumtion.

— Det finns vissa sårbarhetsfaktorer. De kan ha tidiga trauman som sexuella övergrepp eller våld i familjen. De lever ett mer aktivt sexuellt liv och har oftare ett mer tvångsmässigt sexuellt beteende än andra män.

Hur motiverar männen att de köper sex?

— De ser det som att de gör en person en tjänst och att personen själv njuter av det. Men det är bortförklaringar. Man bör tänka att det är en brottslig gärning och att det kan vara människohandlare som ligger bakom, säger Madeleine Söderberg.

Jönköpings län saknar verksamhet i kommunerna som riktar in sig på att hjälpa de som säljer sex.

— Vi kommer fortsätta jobba och utbilda de verksamheter som möter unga, möter människor med trauman. Få dem att se, upptäcka och våga ställa frågorna, säger hon.