På SVT:s Kulturkarta hamnade Jönköpings kommun i år på plats 183. Det är en blygsam förbättring mot förra året, men fortfarande långt ifrån de kommuner som satsar mest på kultur. Vi hamnar också efter kommuner av motsvarande storlek och invånarantal, som till exempel Växjö eller Norrköping. Samtidigt har våra politiker deklarerat att de vill att Jönköping ska ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad år 2029.

Jönköpings Fria Kulturallians

Jönköpings Fria Kulturallians är ett nytt initiativ, startat av fristående kulturaktörer i ko..

Jönköpings Fria Kulturallians

Jönköpings Fria Kulturallians är ett nytt initiativ, startat av fristående kulturaktörer i kommunen. Gruppens mål är att fungera som ett kategoriråd gentemot politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för att bilda och driva opinion i gemensamma frågor, samt att fungera som en dialogpartner och remissinstans i frågor som rör kulturen.

Vi, företrädare för det fria kulturlivet i Jönköpings kommun, välkomnar denna djärva vision. Kulturlivet behöver mål att sträva mot och drömmar att förverkliga. Vi har idéerna, strategierna, kompetensen, kontakterna och nätverken som krävs och vi är vana att jobba hårt. Vi är beredda att kavla upp ärmarna och göra vårt allra yttersta för att göra Jönköping till en kommun som det kokar av musik, dans, konst, teater och litteratur i.

Men: för att denna dröm ska ha en chans att förverkligas, krävs inte bara hårt arbete, utan också en rad satsningar på kulturen och framför allt: en ny syn på kulturens roll, uppgift och betydelse i lokalsamhället.

Idrottskommun

Samtidigt som Jönköping hamnar på en bottenplacering bland landets kommuner när det gäller kultursatsningar, går vi i år från plats 17 till plats 12 som idrottskommun. Vilken slutsats ska man dra av detta att Jönköping ska satsa mer på kultur eller ännu mer på idrott? Statistiken visar på ett större intresse för kultur i Sverige, och att kulturbesökaren gynnar näringslivet mer.

Charlotta Mellanders forskning om städers attraktivitet konstaterar att: ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig”.

Kulturen anses vara en nyckelfaktor för tillväxt, jämställdhet och utveckling, i större utsträckning än idrotten. För att ta ett exempel så används kommunens sporthallar till 83 procent av pojkar/män, och högst på tjejers önskelista finner vi “festival”.

Det fria kulturlivet har dessutom blivit en oerhört viktig aktör för arbetet med integration och sammanhållning.

Annons

Satsa även på kulturen

Vi vill understryka att vi inte menar att ställa kulturen mot idrotten. I en attraktiv, och för sina invånare, berikande kommun, som vill utvecklas och växa, tror vi att satsningar på både kultur och idrott är väl investerade pengar som ger mångfalt tillbaka när det gäller både hälsa och samhällsklimat.

Kulturen får i 2017 års kommunala budget fyra nya miljoner, vilket är välkommet. Fortfarande kvarstår dock faktum: Kulturen i vår kommun får bara en bråkdel av den uppmärksamhet och de pengar som satsas på idrotten. Låt oss visa med några exempel:

● Anläggningar: Jönköpings kommun tillhandahåller idag över 100 idrotts/fritidsanläggningar men bara ett tjugotal för kultur och då är biblioteken inräknade.

● Investeringar: I kommunens investeringsbudget för 2016-2020, satsas 186 miljoner på idrotts/fritidsanläggningar. Utöver detta tillkommer cirka 250 miljoner till en ny fotbollsarena (och nu eventuellt 550 miljoner kronor på ett nytt badhus). Hur mycket investeras det då i kulturen? Svar: 35 miljoner kronor, varav 15 är till biblioteken. Alltså mindre än en tiondel av vad som satsas på idrotten. (Här är det också viktigt att förtydliga att Spira är en regional, inte en kommunal satsning. Smålands Musik och Teater har ett annat uppdrag, och när Spira nu minskar sitt utbud blir det än viktigare att kommunen satsar, utvecklar och investerar.)

● Marknadsföring: Det kommunala bolaget Destination Jönköping ska enligt uppdraget från beslutsfattarna “marknadsföra Jönköpings kommun som besöks, mötes- och evenemangsplats”. Då är frågan: När såg du senast stora annonstavlor för en popfestival eller en konstrunda på stan? När kläddes en fasad eller en buss för att marknadsföra en dans eller teaterföreställning? Däremot ser man stora, dyra kampanjer om “Hjältetid”, “Ironman” och Maraton. När forskningen visar att platser och städer marknadsförs bäst med kultur borde då inte kommunens eget marknadsföringsbolag satsa lika mycket på att stötta och marknadsföra kulturlivet? Och varför inte sponsra och arrangera kulturevenemang tillsammans med företrädare för det fria kulturlivet, så som man har gjort med ett flertal idrottsevenemang?

Vi kritiserar inte idrotten, vi kritiserar att kulturen inte får samma uppmärksamhet och resurser. Vi vill veta hur det kommer sig att idrott prioriteras så högt framför kulturen. Varför man satsar så mycket mer på den, övervägande manliga, hälft av invånarna som föredrar idrott framför kultur, och lämnar den andra halvan svältfödd? Varför är det rätt beslut, då rapporterna vi läser hävdar att kulturen är minst lika viktig som idrotten för en stad? Så länge en rimlig och saklig förklaring saknas, finns det skäl att ställa frågan om det handlar om ointresse, okunskap eller rentav personliga intressen hos våra politiska beslutsfattare?

Den glada nyheten är att det fria kulturlivet står till er tjänst. Vi har förmågan att leverera mycket mer kultur per krona än institutionerna. Vi vill inget hellre än att berätta för er om det arbete vi gör, vilka resultat vi uppnår och hur mycket mer vi kunde uträtta om man bara tog tillvara på oss och gav oss rimliga förutsättningar.

Det talas ofta om att det behövs både “bredd” och “spets” i kulturlivet. Vi står var och en för spetskompetens inom våra respektive områden, och tillsammans erbjuder vi en bredd som kulturförvaltningen inte kan erbjuda. Något som kan komma väl till pass inte minst om man planerar ett kulturhuvudstadsår.

Vi, företrädare för det fria kulturlivet i Jönköpings kommun, anser att det är hög tid att jämställa kulturen med idrotten. Därför startar vi nu Jönköpings Fria Kulturallians, ett kategoriråd som kommer att driva frågor som vikten av tillgång till kultur, kreativa mötesplatser till överkomliga hyror, långsiktiga kulturbidrag, samråd och samverkan tidigt i beslutsprocesserna samt en ökad medvetenhet om den enorma kompetens vi gemensamt besitter.

Jönköpings Fria Kulturallians

Undertecknat av:

Club Sputnik, Frilans Jkpg, Huskvarna Folkets Park, Grenna Bluegrass Festival, JKPG Dance Festival, Klubb Whatever, KOiJ Konsthantverk, Kulturföreningen Sticket, Musik & Teater vänner i Jönköping, Musikföreningen 1934, På Tidengruppen, Sofiehof Underjord, Sveriges Jerusalem, Systerlyssna, Sällskapet Kommunalskratt, Södra Vätterbygdens Konstrunda, Teater Tabberas, the Hush Hush Club, Viva Dans & Scenkonst, Vulkanteatern, Vätterfolk, Österängens Konsthall.