Ännu en församling i den stora ortodoxa kristna familjen etablerar sig snart i Jönköping. Grekerna i Jönköping med omnejd har saknat att kunna samlas till gudstjänster enligt den grekisk-ortodoxa ordningen. Några av dem har gått till den rumänsk-ortodoxa kyrkan vid Strandängen, men när läkaren Nikolaos Rigas snart vigs till präst blir det möjligt att bilda en egen församling.

Fakta: Ortodoxa i Jönköping

Förutom de grekisk-ortodoxa finns i Jönköping med omnejd sedan tidigare de ortodoxa kyrkorn..

Fakta: Ortodoxa i Jönköping

Förutom de grekisk-ortodoxa finns i Jönköping med omnejd sedan tidigare de ortodoxa kyrkorna av härkomsten syrisk, rumänsk, serbisk och koptisk, eritreansk. Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst med ursprunget i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och östromerska riket. Kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka.

— Vi är ju en minoritet här i Jönköping och måste skrika lite för att höras, säger Gia Syraka, en av dem som är engagerade i församlingsbildandet.

Vill samarbeta

Och "skriken" har noterats av överhuvudet för de ortodoxa grekerna i Skandinavien, metropolit Kleopas Strongylis, som besökte ett femtiotal engagerade i Jönköping den 21 november.

— Som ny församling vill vi samarbeta med alla, från pingstkyrkan till katolska kyrkan. Vi ska också bli medlem i Jönköpings kristna samarbetsråd, säger Nikolaos Rigas.

Annons

Han uppskattar att antalet grekis-ortodoxa i hela länet uppgår till runt 1 000 personer. Ökningen av antalet greker i Sverige på senare tid, illustreras också av att det för bara några år sedan fanns endast en präst i landet, medan det nu finns grekisk-ortodoxa präster i Stockholm, Uppsala, Kalmar, Borås - och snart i Jönköping.

Den 20 december vigs Nikolaos Rigas först till diakon, för att efter årsskiftet bli prästvigd.

— Många greker är utan jobb men bestämde sig för att komma hit, och har lärt sig svenska redan i Grekland, säger Nikolaos Rigas.

Ska starta förening

Nu ska man försöka samla statistik till ett underlag för församlingsbildandet. Gudstjänsterna kommer att firas i Svenska kyrkans församlingshem på Torpa, som redan nu står till förfogande för uthyrning. Tanken är dessutom att man parallellt även ska starta en grekisk förening med olika aktiviteter.

— Den ska vara öppen för alla, oavsett kultur eller religion. Men här ska även lärare från Grekland undervisa barnen i modersmålet, och vi ska fira de nationella högtiderna, säger Nikolaos Rigas.

Invigning till våren

De ortodoxa gudstjänsterna är längre än vad både svenskkyrkliga och katoliker är vana vid; runt två och en halv timma med den samling som föregår själva mässfirandet. Nu ska ikoner, rökelse och andra centrala attribut införskaffas, och framåt vårkanten hoppas Nikolaos Rigas och Gia Syraka att församlingens invigning kan äga rum.