Konjunkturläget bland länets småföretagare är fortsatt mycket starkt, enligt Småföretagarbarometern 2018.

— Vi har ett mycket bra företagsklimat i regionen just nu, konstaterar Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län i ett pressmeddelande.

— Företagen går på högvarv och mår till största delen mycket bra. Mycket investeringar har gjorts och görs fortfarande. Arbetslösheten är på en mycket låg nivå och det största hindret för tillväxt är, tror jag, är bristen på kompetent arbetskraft.

Tredje starkaste länet

Småföretagarkonjunkturen är stark överlag i Sverige och Jönköpings län placerar sig som tredje starkaste länet.

Sysselsättningstillväxten i länet har mattats av något för andra året i rad, men fortfarande har ungefär vart fjärde företag anställt under året - vilket är högre än rikssnittet. De flesta ser också positivt på framtiden - nio av tio vill fortsätta växa - och drygt hälften av småföretagarna i länet har haft en ökad orderingång under året.

Däremot har många tvingats säga nej till ordrar - nästan varannan småföretagare - och det är en ökning från förra året då det var drygt var fjärde som angav detta. De flesta menar att det är på grund av arbetskraftsbrist som de tvingats tacka nej.

Jobba från flera håll

— Jag tror att man måste jobba från flera håll för att lösa det här, det handlar om en ny typ av ledarskap, fortsätter Frida Boklund.

Annons

— Man måste också kompetensutveckla befintlig personal och arbeta för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare.

Fotnot: Småföretagarbarometern är Sveriges äldsta undersökning av småföretagares förväntningar och uppfattningar om konjunkturen. Cirka 4000 företagare har deltagit i undersökningen som gjorts i samband med Novus.