En ny rapport av Svenskt Näringsliv, där nästan 6 000 av organisationens medlemsföretag har svarat på frågor, visar bland annat att tre av fyra företagare har svårt att hitta rätt kompetens.

LÄS MER: Nu är jobbmatcharna tillbaka i Jönköping

Är problematiskt

Detta gör i sin tur att tre av tio bolag inte kan genomföra sin planerade expansion och drygt fyra av tio företagare berättar att de har fått minskad försäljning eller tvingats tacka nej till nya uppdrag på grund av kompetensbristen.

Detta är problematiskt, menar Dan Sylvebo, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköping:

— En förutsättning för att företagen i Jönköpings län ska kunna växa och skapa välstånd i regionen är att de kan hitta rätt medarbetare, säger han i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Så ska fler lockas till industrin

Riktade satsningar

Rapporten visar också att sex av tio företag har försökt att rekrytera under det senaste halvåret och att det är informella kontakter och nätverk som har gett bäst utdelning. Sociala medier som ett sätt att hitta rätt kompetens har använts av drygt hälften av företagen.

Annons

Dan Sylvebo ser gärna att mer görs för att bättre matcha näringslivets behov av kompetens:

— Vad som behövs är bland annat riktade satsningar som höjer utbildningarnas kvalitet och som gör att de bättre motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden, säger han.

— Det krävs dessutom breda reformer som gör att arbetsmarknaden blir mer öppen och inkluderande.

LÄS MER: Han sadlade om från pastor till CNC-operatör

Extra svårt att rekrytera

Enligt Svenskt näringslivs rapport är rekryteringsbehovet stort i många branscher, men föl..

Extra svårt att rekrytera

Enligt Svenskt näringslivs rapport är rekryteringsbehovet stort i många branscher, men följande yrken/tjänster pekas ut som särskilt svåra att rekrytera:

√ CNC-operatörer

√ Kockar

√ Verktygsmakare

√ Busschaufförer

√ Mekaniker

√ Projektledare

√ Arbetsledare

√ Elektriker

√ Ingenjörer

√ Konstruktörer

Källa: www.svensktnaringsliv.se/regioner/jonkoping