Jönköping

Göta hovrätt instiftades redan när drottning Kristina var regent i Sverige. Sedan den 5 november 1634 har rätt skipats i byggnaderna runt Hovrättstorget i Jönköping.

- Det finns naturligtvis ett starkt symbolvärde och många känslomässiga aspekter för att hovrätten ska ligga där, och vi har verkligen försökt hitta lösningar, säger Marina Lindgren Sand, enhetschef på avdelningen för säkerhet och service på Domstolsverket.

Problemen med de gamla hovrättsbyggnaderna är flera: Det har visat sig komplicerat att tillgänglighetsanpassa lokalerna för personer med funktionshinder, arbetsmiljön är omodern och det finns svårigheter med installation av tekniska system som krävs i en modern domstol. Men framförallt är det säkerhetskraven som gör att Hovrätten behöver nya lokaler.

-Vi har komplexa säkerhetskrav som hänger samman med hur vår omvärld ser ut berättar Marina Lindgren Sand.

Göta hovrätt har ingen sal med förhöjd säkerhet vilket innebär att de lånar tingsrättens säkerhetssal.

- Det är inte ovanligt att olika domstolar lånar lokaler mellan varandra, men för hovrättens del innebär det att verksamheten är beroende av att det finns tillgängliga förhandlingssalar på framförallt Jönköpings tingsrätt, säger Marina Lindgren Sand.

De senaste åren har hovrätten tillsammans med Domstolsverket tittat på olika alternativ: renovering, att flytta till nya lokaler eller bygga nytt.

Nu har man kommit fram till ett huvudalternativ: att bygga en ny domstolsbyggnad på Slottskajen norr om tingsrätten. Samtidigt kommer en del av byggnaden att kunna hyras ut till kammarrätten.

Annons

- En samlokalisering mellan Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping skulle kunna ge minskade hyreskostnader och andra samordningsvinster. Det finns ännu inga avtal skrivna, men detta är huvudalternativet som vi jobbar med nu, säger Marina Lindgren Sand.

Om förslaget blir verklighet kommer såväl, polis, häkte, Åklagarmyndigheten, tingsrätten, förvaltningsrätten, hovrätten och kammarrätten ligga sida vid sida på Munksjöns västra strand.

- Det är ett centralt läge och det blir lättillgängligt för många olika yrkesgrupper som kommer till hovrätten. Men huvudskälet är närheten till häktet vilket medför att Kriminalvården slipper transporter som kan vara ett säkerhetsproblem.

Jönköpings kommun äger marken där hovrätten kan ligga, men fastighetsbolaget Castellum, som äger polishuset, tingsrätten och länsstyrelsens fastigheter, har en option på tomten.

Castellum tog initiativ till att ta fram ett så kallat parallellt uppdrag där tre arkitektkontor fick lämna in förslag på en ny domstolsbyggnad. I juryn satt förutom Castellum representanter från såväl kommunen, Domstolsverket, hovrätten, kammarrätten samt en utomstående sakkunnig. Fojab arkitekter utsågs till vinnare och det är nu deras förslag som man kommer att arbeta vidare med.

Under hösten väntar möten med bland annat kommunen som måste ta fram en ny detaljplan. Den kan vara klar i början av nästa år.

- Det är en väldigt lång väg kvar. Samtidigt som den kommunala processen fortgår så pågår avtalsförhandlingar med Castellum och ett förankringsarbete med domstolarna, säger Marina Lindgren Sand.

När Domstolsverkets generaldirektör godkänt beställningen ska den granskas av Ekonomistyrningsverket och om hyresavtalet blir längre än sex år måste regeringen ge sitt godkännande innan spaden kan sättas i jorden.

- I bästa fall kan vi börja bygga sommaren 2018, säger Mikael Torstensson affärsutvecklare på Castellum.

- Tidigast 2019 eller 2020 kan den nya byggnaden stå klar, säger Marina Lindgren Sand.

Läs mer: "Folk i Sverige är trötta på fyrkantiga lådor"