I månadsskiftet påbörjades den stora omorganisationen i Region Jönköpings län som innebär att kirurgi, medicin och psykiatri delas upp efter specialiteter istället för geografi.

Tre nya sjukvårdsdirektörer har utsetts för respektive verksamhetsområde. Ann-Marie Schaffrath ansvarar för kirurgin, Micael Edblom för psykiatrin och Rolf Östlund för medicinsk vård.

I tisdags höll trion en pressträff på Höglandssjukhuset där de berättade om den höga målsättningen med den nya organisationen med förbättrade resultat och en jämlikare vård.

"Olycklig tidpunkt"

Nu väljer Rolf Östlund plötsligt att hoppa av sin tjänst. Han uppger att det är av familjeskäl.

– Det här har funnits med ett tag men det är naturligtvis en maximalt ogynnsam tidpunkt att sluta, säger han.

Regiondirektör Agneta Jansmyr uppger att hon beklagar Rolf Östlunds beslut.

– Det är tråkigt och det kommer vid en väldigt olycklig tidpunkt. Men det har att göra med familjesituationen och jag respekterar beslutet, säger hon.

Uppsägningstiden är tre månader. Arbetet att hitta en ny sjukvårdsdirektör påbörjas omedelbart meddelar Agneta Jansmyr.

– Det kan bli så att vi måste sätta in en tillförordnad direktör innan vi är framme med en rekrytering, säger hon.

Till Östergötland

Rolf Östlund jobbade som sjukvårdsdirektör på Värnamo sjukhus i ett år innan har fick tjänsten som sjukvårdsdirektör för medicinsk vård. Dessförinnan var han klinikchef på Västerviks sjukhus.

Rolf Östlund kommer efter uppsägningstiden att flytta till Östergötland. Så här säger han om sin fortsatta yrkeskarriär:

– Jag kommer naturligtvis att jobba för att även fortsättningsvis kunna betala mina räkningar. Mer vill jag inte säga.