Läs mer: "Nu gäller det att återskapa förtroendet"

Sedan Carl-Johan Korsås avgick som stadsdirektör har Jönköping kommun stått utan stadsdirektör. Den 21 augusti väntas politikerna besluta att anställa Ulf Fransson som tillförordnad stadsdirektör. En ny ordinarie stadsdirektör väntas bli klar till sista mars 2018.

– Vi kommer sätta igång det arbetet nu när vi har en tillförordnad stadsdirektör. Då ska vi börja diskutera hur rekryteringen ska ske. Om vi kan göra det genom vår egen organisation eller om vi behöver ta in en extern rekryteringsfirma. Även vilken profil det är vi letar efter, berättar Ann-Marie Nilsson (C).

Annons

Tar ni med er någon lärdom från till exempel rekryteringen av Carl-Johan Korsås?

– Man lär sig hela tiden. Jag ska ta initiativ till en diskussion inom kommunstyrelsen om hur långa förordnanden vi ska ha för våra högre chefer. Därför har jag bett personalavdelningen titta hur det ser ut runt om andra kommuner i Sverige.

Carl-Johan Korsås förordnande som stadsdirektör löpte sex år. Då Korsås avgick ett och ett halvt år innan förordnandet löpt ut valde kommunen att göra en överenskommelse med honom. Resultatet blev ett avgångsvederlag som kostar skattebetalarna totalt 4,9 miljoner kronor.

Till dess att kommunen hittar en ny stadsdirektör kommer alltså Ulf Fransson att vara tillförordnande stadsdirektör.

– Jag är jätteglad att vi hittat någon med så goda kvalifikationer och lång erfarenhet. Det är inte alltid lätt att hitta någon som kan frigöra sig för ett sådant här kvalificerat uppdrag för en så kort tid. Jag tror detta är en väldigt bra lösning, berättar Ann-Marie Nilsson (C).

Läs mer: Kommunen: Finns inga handlingar i Korsåsutredningen

Läs mer: Illa skött när stadsdirektören gav hög chef topplön