— Behovet av nya bostäder och särkilt hyresrätter är som bekant väldigt stort och vi vill på allvar dra vårt strå till stacken. Vi äger och förvaltar idag nio fastigheter i centrala Jönköping och en fastighet i Värnamo, säger Jesper Rundbäck, vd för Länsförsäkringar Jönköpings fastighetsbolag ELL-EFF Fastigheter AB.

Annons

— Till ytan handlar det om 25 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och 10 000 kvadratmeter bostäder, sammanlagt motsvarande drygt fem fotbollsplaner. I och med försäljningen minskar vi den kommersiella ytan med cirka 9000 kvadratmeter. Vi har dock kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen men det handlar om mångmiljonbelopp, säger Jesper Rundbäck.

I den ena fastigheten som säljs, Apeln 37, finns idag Göta Hovrätt och Kammarrätten. I den andra fastigheten, Graniten 15, bedrivs skolverksamhet för barn och unga med resursbehov. I fastigheten finns även ett HVB-boende.

130 lägenheter

Styrelsens viljeinriktning är nu att öka bostadsbeståndet markant. I dag har bolaget 130 lägenheter, bland annat 43 nybyggda på Atollenområdet.

— Genom försäljningen kan vi satsa offensivt på att öka vårt bostadsbestånd. Vi är öppna för att bygga nya hyresrätter, men det förutsätter att vi kan hitta mark i centrala Jönköping att bygga på. Vi vet att behovet av hyresrätter är stort och vill gärna vara med och bidra till stadens fortsatta utveckling. Men det är för tidigt att säga någonting om antalet men en sådan här stor affär gör man inte för att bygga tio lägenheter.