För ett och ett halvt år sen satte sig Agneta Björck för att se över hur Region Jönköpings Län arbetar med nyanlända. Regionen behövde arbetskraft och många som kommit hit har utbildning och är arbetsföra. Resultatet blev integrationsprojektet "Nyckeln till arbete".

– Vi ville ta tillvara på den kompetens som finns bland nyanlända. Att komma närmare en arbetsplats är själva nyckeln till arbete, säger Agneta Björck, projektledare.

Projektet innehåller bland annat öppna föreläsningar om svensk sjukvård, arbetsplatsbesök och speciellt framtagna praktikplatser.

Annons

I början av oktober inleds nästa steg: då startar en kompletterande vårdutbildning tillsammans med hälsohögskolan. Målet är att så många som möjligt ska klara det prov som krävs för att få en svensk yrkeslegitimation.

Urval med arbetsförmedlingen

Den som är intresserad av en plats på utbildningen behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en vårdutbildning i bagaget.

Hur går urvalet till?

– Den viktigaste faktorn är språket, det behövs en viss språknivå för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Hon betonar att varken utbildningen eller praktikplatserna garanterar något jobb inom regionen, även om det är förhoppningen.

Inte unikt

Agneta Björck gör en nickning till den senaste tidens debatt om integration.

– Det finns någon populistisk tanke om att vi är dåliga på integration. Men det finns många andra sådana här projekt i Sverige, detta är ett av många. Det är mycket snack om att vi misslyckats med integrationen, men jag tycker tvärtom.

Hur länge pågår projektet som helhet?

– Till slutet av januari 2018. Men projektet tar egentligen inte slut, vi har upparbetat så mycket rutiner att det kommer börja ingå i det ordinarie arbetet.

I samma utsträckning?

– Ja, det kan man väl säga.