LÄS MER: "Bra med ett kallbadhus"

Torbjörn Hammerth, vd i kommunala bostadsföretaget Vätterhem, och Tommy Fritz, Tosito, är beredda att börja planera för kallbadhuset så snart politikerna ger klartecken.

Kallbadhus i Jönköping

Det första kallbadhuset placerades väster om Tändsticksfabriken år 1850. Men Vätterns vinters..

Kallbadhus i Jönköping

Det första kallbadhuset placerades väster om Tändsticksfabriken år 1850. Men Vätterns vinterstormar gjorde att man fick lägga stora summor på reparationer.

År 1901 byggdes ett nytt kallbadhus på Liljeholmen, i ett mer skyddat läge alldeles vid strandkanten.

I modern tid har kallbadhus diskuterats på nytt. Ett förslag har varit vid Racketcentrum, andra vid Hamnpiren. Anna Strand, Carina Mollsjö och Ann Gerson bildade en förening för ett kallbadhus i vid Hamnpiren. De ville att det skulle ligga centralt så att det var lätt att komma dit.

Tomas Hansen på Yellons arkitekter ritade ett kallbadhus i glas med restaurang och kafé ut i Vättern för cirka 20- 25 miljoner kronor.

Kallbadhuset ska byggas rakt ut i Vättern i ravinen till vänster om det så kallade Ormhuset. Området ner mot ravinen sluttar kraftigt och det ska bli en ny gångväg ner mot kallbadhuset istället för den isiga skogsstig som finns nu.

Det nya kallbadhuset ska ha en förbindelse till ett torg där det ska finnas ett kafé och en restaurang. Eftersom Jönköping är en vattenstad, säger Tommy Fritz, vill han att man ska kunna angöra kallbadhuset med båt också.

Ett kallbadhus vid Vättern måste klara vinterstormar och vara en robust byggnad.

Annons

— Att vi kan göra det här tillsammans med Tosito beror på att vi behärskar hela stadsdelen där själva kallbadhuset kommer att kosta 10 miljoner kronor, säger Torbjörn Hammerth.

Ni är inte rädda för att de som inte bor på området tycker att kallbadhuset hamnar för långt utanför centrum?

— Strandängen är centralt och kommer att växa ihop ännu mer med city. Det finns en cykelväg, bra bussförbindelser och det går snabbt att ta sig hit. Vi vill i framtiden kunna erbjuda besökare på området mer än själva badet, säger Tommy Fritz.

LÄS MER: Politikerna vill ha ett kallbadhus

Hela området ska vara klart 2023, kallbadhuset 2020.

— Ofta är kallbadhus väldigt snygga byggnader och vi funderar på att ha en arkitekttävling om själva utformningen, säger Torbjörn Hammerth.

Det senaste förslaget om att bygga ett kallbadhus i Jönköping kommer från Socialdemokraterna Lynn Carlsson och Mona Forsberg.

Vad tycker du om planerna på ett kallbadhus vid Strandängen?

— Jag tycker att det är oerhört bra om det finns intressenter som nappar. Kallbadhuset ska inte behöva belasta kommunens budget, säger Mona Forsberg.

Vad tycker du om läget?

— När man bygger nya stadsdelar är det viktigt att det inte bara blir en sovstad. Jag tror att kallbadhuset bidrar till att göra området mer attraktivt och att det kan locka till sig besökare utifrån. Sedan vill vi utveckla hela sträckan längs med Vättern, vi har mycket att göra, säger Mona Forsberg som inte tycker att det är särskilt långt till Strandängen.

LÄS MER: Vinterbad bra – men inte för alla