Efter att polisen i våras gick ut i ett skarpt formulerat meddelande till butiksinnehavare i centrala Jönköping blev upprördheten bland butiksinnehavarna stor.

Enligt polisen krävde all form av butiksutsmyckning alltid tillstånd.

Kommunen har nu fört dialog med polisen om de regler som gäller och den tillhörande tillståndsprocessen, och backar nu i ett pressmeddelande från polisens hårda tolkning:

– Flera som driver sin verksamhet i centrala Jönköping blev under våren upprörda när kommunen och Polisen gick runt och informerade om att tillstånd alltid krävs, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) anser att det är en fråga om en levande stad, både för handlare och människor som rör sig på gator och torg:

– Vi tar denna fråga på allvar och vill självklart att det ska vara en levande stadsbild som gynnar näringsidkare samtidigt som det ska vara funktionellt och tillgängligt för alla som rör sig i staden, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd på Jönköpings kommun.

Under torsdagen har kommunen hållit frukostmöte med näringsidkarna i innerstaden för att reda ut begreppen:

Annons

– Nu har vi lyssnat på näringsidkarna och även samtalat med polis och upplever att vi har en större samsyn om riktlinjerna i stadsmiljöprogrammet. Det tror jag de flesta tycker är en bra väg framåt. Vi kommer framöver följa upp hur riktlinjerna efterlevs, avslutar Mona Forsberg.

Den som vill smycka intill sin butiksfasad utan tillstånd måste tänka på följande:

Det är tillåtet att smycka max 40 centimeter ut från fasad.

Det finns en sockel som är 10 centimeter hög eller en tvärslå 10 centimeter upp från marken.

Blomkrukor är minst 50 centimeter höga och har en solid och tung sockel för att kunna stå stadigt.

Inga föremål placeras på trappsteg. Fri passage på 150 cm av gångytan finns kvar.