När det nya bostadsområdet Strandängen är klart kommer det att bo 1 200 personer där. Men många av de boende klagar över att bussarna in till stan bara går en gång i timmen. Med den nya elbusslinjen 17 kommer två tolvmetersbussar att kunna gå en gång i halvtimmen och längre fram kan tiderna pressas till en turtäthet var tjugonde minut. Problemet är att satsningen på den nya elbusslinjen har skjutits upp ett par gånger och nu flyttas premiären fram igen, den här gången till i augusti nästa år.

Orsaken är att Länstrafiken har utrett om man inte kan låta den nya elbusslinjen fortsätta upp till A6 istället för att den vänder vid Östra torget.

– Då får vi en extra linje till A6–området och det är bra för de som vill pendla till jobbet också, säger Charles Tholin.

Laddningsstationerna för elbussarna tar ganska stor plats. På A6–området kan fler bussar ladda vid samma stolpe i framtiden.
Foto: Länstrafiken

Ytterligare ett argument för att låta elbussen gå till A6 är att laddstolparna kan placeras där. Laddstolparna är ganska stora och utrymmeskrävande och är en av dem placerade på A6–området kan fler elbussar ladda sina batterier där. Batteriet på en elbuss räcker från A6 till Strandängen och tillbaka.

Samtidigt som Länstrafiken gör om planerna för elbussen från Strandängen pågår också upphandlingsarbetet inför nästa trafikperiod i Jönköping.

I planerna ingår att försöka få femminuterstrafik på linje 1 om två eller tre år. Satsningen är viktig för att få fler bilister att välja bussen istället.

Annons

Krävs det särskilda snabbfiler för bussarna för att linje 1 ska kunna gå var femte minut?

– Det skulle såklart gå mycket snabbare med snabbfilerna. Vi har några kritiska punkter utmed sträckan som vi måste se över, säger Charles Tholin.

Det har varit många politiska debatter om hur man ska få fler att ta bussen istället för bilen. Hittills med klent resultat.
Foto: Elin Elderud

Henrik Zetterholm, trafikchef i Jönköpings kommun, säger att det är trångt genom centrala Jönköping för bussarna. Särskilt på de här tre ställena:

• I korsningen Klostergatan/Kungsgatan har linje 1, 3 och buss nr 35 prioritet. Men vid tätare turer kan det bli för långa bilköer under rusningstrafik. Det går att lösa, enligt Henrik Zetterholm, genom att bussarna inte går samtidigt eller strax efter varandra.

• Södra Strandgatan behöver ses över så att fler bussar får plats.

• Hållplatsen Östra centrum vid Atollen behöver också göras om.

Blir det aktuellt att ansöka om en nytt stadsmiljöbidrag för att kunna göra bussarna mer attraktiva?

– Ja, vi räknar med att göra det nästa år. Vi behöver se över och bygga om en del gator för att öka bussens framkomlighet. På vissa ställen behövs det särskilda bussfiler, på andra kan vi ha blandad trafik. Men bussen ska prioriteras före bilen, säger Henrik Zetterholm och tillägger att det inte blir aktuellt att söka ett nytt statsbidrag för att bygga om Slottsbron.

Tror du att satsningen på tätare bussturer blir av nu?

– Det hoppas jag på. Den gemensamma avsiktsförklaringen för att fördubbla antalet bussturer till 2035 ska upp i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Och av de indikationer jag har fått känns det som om det ska gå igenom, säger Henrik Zetterholm.

Busstrafiken

Hittills har inte Jönköping och stadsbussar varit en bra kombination. Från att ha gjort sig..

Busstrafiken

Hittills har inte Jönköping och stadsbussar varit en bra kombination. Från att ha gjort sig känd för sin satsning stomlinjer för bussar i början av 1990–talet har utvecklingen gått trögt. Medan antalet cyklister blir fler och fler och antalet bilister ökat till 68 procent har resandet med buss minskat. Redan 2011 fanns det ett förslag över snabbfiler för bussar och med tätare trafik. Men förslaget rann ut i sanden eftersom politikerna inte kom överens. Det gjorde inte heller Länstrafiken och Jönköpings kommun.

Nu finns det ett nygammalt förslag till en gemensam avsiktsförklaring där Regionen (Länstrafiken) och Jönköpings kommun tillsammans ska göra det attraktivare att åka buss. Målet är att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas då kommunen har 170000 invånare. Det tror man infaller om cirka sju år.

LÄS MER: De sålde sin andrabil– och fick mer tid för barnen.