Nässjöbon Casper Dahlberg, 18 år, saknade en del av ena armen vid födseln. Han försågs tidigt med en handprotes och har sedan tvåårsåldern haft en elektrisk variant.

Fakta: Dysmeli

Dysmeli är ett medfött funktionstillstånd med skador på armar eller ben...

Fakta: Dysmeli

Dysmeli är ett medfött funktionstillstånd med skador på armar eller ben. Orsaken till att barn föds med dysmeli är okänd, men ärftlighet kan spela in. Behandling är ofta operation, träning och hjälpmedel. Cirka 60 barn föds årligen med dysmeli i Sverige.

Föräldrar som fått ett barn med dysmeli ska redan under tiden på BB ha möjlighet att komma i kontakt med ett speciellt dysmeliteam. I behandlingsteamet ingår barnortoped, barnläkare, handkirurg, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. Det finns team i Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö.

Källa: www.1177.se

Hjälpmedlet till trots har Casper Dahlberg hämmats mycket av sin funktionsskada. Framför allt skolarbetet, som idag bygger mycket på datoranvändande, har varit svårt. Med den handprotes som han tidigare förfogade över var det bara möjligt att öppna och stänga handen.

Sedan några veckor tillbaka har Casper Dahlberg försetts men en ny multifunktionell handprotes, en modell som bara används av en handfull personer i landet.

Knyta skorna

Det är Stewe Jönsson, ortopedingenjör vid ortopedtekniska företaget Team Olmed, som har byggt och anpassat protesen.

— Den har oändligt många grepp och är ganska unik faktiskt, säger han.

Med hjälp av elektroder känner protesen av muskelspänningar i användarens arm. Ett 30-tal standardgrepp är förinställda i protesen. Sedan kan användaren på egen hand programmera många fler specialgrepp.

Casper Dahlberg uppger att han fortfarande har en del att lära om den nya handprotesen, men att han redan märker en enorm skillnad jämfört med den gamla.

— Finmotoriken är mycket bättre. Saker i vardagen som att knyta skorna eller bära en kopp kaffe går mycket smidare och snabbare, säger han.

Tar hjälp av app

Casper Dahlberg läser naturvetenskapsprogrammet på Brinellgymnasiet i Nässjö. Och det är under skolarbetet som den kanske största nyttan finns.

— Förut kunde jag knappt skriva på en dator. Jag fick använda en hand. Nu kan jag ställa i särskilda grepp i protesen för just datorskrivande, säger han.

Med en app är det lätt att växla grepp i handprotesen. En responder finns också till hands som styrs via bluetooth där man snabbt kan ändra ett antal standardgrepp. För Casper Dahlberg som håller på att övningsköra har ett grepp som underlättar bilkörningen.

"Passar inte alla"

Den nya handprotesen, som beräknas med regelbunden service hålla i många år, kostar runt 300 000 kronor att tillverka. Det är Region Jönköpings län som förskriver och beslutar vem som får tillgång till protesen.

— Just den här typen passar inte alla. Man måste exempelvis vara heldagsanvändare och ha rätt signalkaraktär. Sedan beror det på vilket aktivitet eller jobb som man har, säger Stewe Jönsson.

Teknikutvecklingen går snabbt. Stewe Jönsson ser framför sig att nästa steg blir att skapa proteser som kan hämta en större mängd signalinformation via integrerade implantat i kroppen.

— Vinningen med detta är att man skulle få en mer simultan kontrollbarhet, säger han.