Förslaget kommer från socialförvaltningen och socialnämnden väntas fatta beslut vid tisdagens sammanträde.

Det största nya hemmet planeras på Bäckalyckan med 30 platser, de andra är ett HVB-hem på Ekhagen med åtta platser och ett på Väster för yngre barn med tolv platser, alla i inhyrda lokaler.

Provisoriska

Många av de nuvarande HVB-hemmen är provisoriska eftersom de tillkom i all hast i höstas när flyktingkrisen eskalerade, bland annat HVB-hemmet på A6 som öppnade som ett akutboende. Totalt tog Jönköpings kommun emot 338 barn under 2015.

Efter striktare gränskontroller och att asylsökande utan legitimationshandlingar inte kommer in i landet har strömmen sinat rejält och kommunen har kanske tagit emot tiotalet barn sedan årsskiftet. I dag finns till och med tio lediga asylplatser i Jönköping.

Trots det vill kommunen alltså starta tre nya HVB-hem.

— I första skedet nu handlar det om att få ordning på det vi startade under värsta krisen, säger socialdirektör Karl Gudmundsson. Bland annat har vi ganska stora HVB-hem som vi vill minska på.

Jönköpings kommun har tillgång till 300 asylplatser i egen regi. Därutöver finns det ett antal familjehem. Med 300 asylplatser uppfyller man också överenskommelsen med Migrationsverket.

Avlasta A6

Ett av de stora HVB-hemmen som ska avlastas är A6 nummer 1 och det blir det nya hemmet på Bäckalyckan med 30 platser. Ett annat skäl till att starta nya boenden är att säkra personalkompetensen, utveckla innehållet i vården, stärka myndighetsutövningen och förbättra samarbetet med civilsamhället.

Migrationsverket har i sin senaste prognos sänkt sin uppskattning av antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige till mellan 12 000 och 27 000 barn under 2016.

Många i år

Trots det prognostiserar Jönköpings kommun med att ta emot mellan 150 och 200 ensamkommande barn under 2016.

Sedan vet ingen vad som händer nu när det blir varmare och lättare att ta sig norrut i Europa eller hur många det är som faktiskt har giltiga handlingar.

Socialnämnden väntas vid sitt sammanträde på tisdag fatta beslut om att starta de tre nya HVB-hemmen.

A6