LÄS MER: De vill bygga en flytande ö i Munksjön

LÄS MER: Förslaget gillas i JP:s enkät

LÄS MER: Järvhammar berättar om ö -planerna

Den flytande ön ska bli en park och ett rekreationsområde för invånarna i södra Munksjöstaden. I kommunens och fastighetsbolaget Tolusts överenskommelse finns det ett krav på att det måste finnas en park till det nya bostadsområdet.

Munksjöstaden

För att få plats med en park måste bolaget antingen fylla ut Munksjön i två etapper. Den ..

Munksjöstaden

För att få plats med en park måste bolaget antingen fylla ut Munksjön i två etapper. Den första på knappt 3 000 kvm har länsstyrelsen redan sagt ja till.

Den andra etappen på max 10 000 kvadratmeter har ännu inte behandlats.

Alternativet till en utfyllnad av Munksjön är att bygga en flytande ö som är 7 000 kvadratmeter stor och där parken kan ligga.

Det vill byggherrarna lösa genom att lägga parken på en flytande ö istället för att försöka få lov att fylla ut Munksjön med ytterligare 10 000 kvadratmeter.

Annons

Nu är ansökan om den flytande ön på väg till Växjö där mark–och exploateringsdomstolen finns.

— Vi har lagt ner massor med pengar på undersökningar via teknikkonsultföretaget Sweco. I vår ansökan begär vi att få fylla ut stranden vid Munksjön fem meter för att få området stabilt och vi vill också stabilisera den gamla kajen där det ska bli en ny gång–och cykelväg, säger Gunnar Järvhammar.

En tidigare lösning var att hålla ön på plats via kättingar som var förankrade i betongpelare i Munksjön.

— Vi har hittat en bättre lösning nu där vi förankrar ön på fast mark, säger Gunnar Järvhammar.

Nu ska experterna i Växjö diskutera förslaget.

Hur lång tid tror du att det tar?

— Ett år kanske men jag hoppas att det går mycket fortare, säger Gunnar Järvhammar som tror att ön och parken blir en riktig turistattraktion och ett område för alla Jönköpingsbor.