Nyligen klubbade socialnämnden en tjänsteskrivelse som beskriver hur äldreomsorgen i Mullsjö kan utvecklas och i höst ska tjänstemännen börja arbeta med en ny plan för äldreomsorgen.

Ett förslag som ligger nära i tiden är att göra om demensboendet Björkgården till ett demenscentrum. Tanken är att bygga ut med tio nya platser och samla alla dementa och all personal på samma ställe.

— Björkgården har en fantastisk miljö för de dementa, innergården gör att de kan vandra både ute och inne, säger Lena Sveningsson, socialchef i Mullsjö.

Finns redan ritningar

Om förslaget realiseras innebär det att avdelningen för dementa på Margaretas Park flyttas upp till Björkgården.

Kommunen ska ihop med Riksbyggen titta på hur Björkgården kan göras om enligt ritningar som redan finns klara sedan tidigare. Om planerna går i lås kan ombyggnaden påbörjas inom kort.

Annons

— Vi vill renodla demensvården och det förutsätter en del omgörningar. Det blir mer effektivt att göra om Björkgården och då kan Margaretas Park renodlas mer till ett äldrecentrum där folk kan vistas och bo som det är tänkt, säger Christer Rube (S), ordförande i socialnämnden.

Exakt hur det äldrecentret ska se ut är inte klart. Men en idé enligt tjänsteskrivelsen är att göra om det till ett trygghetsboende.

— Det är steget innan äldreboende, dit äldre personer som kanske inte vill bo kvar i villan längre kan flytta, med gemensamma aktiviteter, matsal och insatser från hemtjänstpersonal, säger Lena Sveningsson.

Bland förslagen finns också servicelägenheter i seniorboendet Hilton och att gemensamma utrymmen i Margaretas Park byggs ut för träffpunkter.

Fokus på det friska

Utöver detta finns ytterligare idéer om hur äldreomsorgen kan utvecklas. I skrivelsen står att omsorgen bör satsa på ett rehabiliterande förhållningsätt med fokus på det friska hos individen.

— Det jobbar man redan med sedan i höstas. I den nya äldreomsorgsplanen ska vi fokusera på detta, säger Lena Sveningsson.

Bland tankarna för en framtida äldreomsorg finns bland annat att utveckla fler träffpunkter, träningsaktiviteter och möjlighet att äta lunch ihop med andra. Målet är att de äldre ska hålla sig friskare längre.