– Det är ett beslut som är taget av en stor stabil majoritet att lägga ner alternativet Jordbron. Nu har vi gett i uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att titta djupare på alternativet Stadsparken eller Elmiaområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C).

Enligt Ann-Marie Nilsson kan Stadsparken antingen komma att rustas upp eller byggas om helt eller så kan Elmiaområdet bli aktuellt för en ny arena. Det handlar om i realiteten om tre olika alternativ som ska utredas. Vad gäller Stadsparksvallen ska utredningen visa på möjligheterna för både en ombyggnad och en nybyggnad. Utredningarna ska vara klara i februari 2019.

Tekniska kontoret har nyligen köpt området kring Vägporten på Rosenlund men om det området eller något annat kan tänkas rymma arenan är inte klart.

– Vi tittar brett över hela området, säger Ann-Marie Nilsson.

Hur lång tid tar det innan vi har en ny arena i Jönköping?

– Oavsett beslut så är arenan en stor fråga som kräver stora förutsättningar och det är därför svårt att svara på när en arena kan stå klart, säger Ann-Marie Nilsson.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var inte med i överenskommelsen, men KD ska ha funnits med i diskussionerna men senare valt att hoppat av.

"Har mer tid"

Utredningen av Jordbrovallen har kostat omkring 20 miljoner kronor. Den utredningen är klar och Ann-Marie Nilsson (C) menar att politikerna stod inför valet att fortsätta på Jordbrovallen eller avbryta projektet och gå på andra alternativ.

Annons

– Det har kostat pengar men det har inte varit ogjort arbete. Vi har en helt annan kunskap om den här intressanta platsen som vi förr eller senare hade fått utreda ändå, säger hon.

Finns det inte risk att även detta drar ut på tiden?

– Tidigare var vi i en situation där J-södra spelade i allsvenskan samtidigt som vi skulle komma fram, nu är inte situationen sådan vilket gör att vi har bättre tid att få fram underlag att ta ställning tid.

Ilan De Basso (S) lyfte att partierna även hunnit diskutera andra frågor i samtalen, som konsthall, badhus och idrottsanläggningar. Peter Jutterström (M) menade att den breda överenskommelsen i frågan gör förslaget betydlig starkare, än beslutet om Jordbron som fattades med en liten majoritet.

– Vi kan vara lite självkritiska för att vi inte hade den här breda diskussionen tidigare, men nu har vi en stabil och stor majoritet bakom och då blir det också annat tempo i arbetet, säger Ann-Marie Nilsson (C).

"För hela fotbollen"

Tidigt under presskonferensen påpekade Ann-Marie Nilsson att J-Södra visserligen inte är i allsvenskan nu eller något annat fotbollslag i Jönköping men att förhoppningen är att kommunen ska ha ett lag i allsvenskan. Att arenan riktar sig till hela fotbollen underströks också av Ilan De Basso (S).

– Jag personligen har haft en dialog med J-Södra, vi har också haft kontakt med HFF och Mariebo, vi bygger för hela fotbollen, sa han.

Överenskommelsen

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet..

Överenskommelsen

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om följande:

- Arbetet vid Jordbron avslutas

- Det görs en fördjupande studie av en ombyggnad eller en nybyggnad av Stadsparksvallen och en studie om en arena på Elmiaområdet.

- Utredningarna ska mynna ut i förslagen som presenteras i februari 2019. De kommer innehålla översiktliga ekonomiska kalkyler.

Turerna kring arenan

Diskussionerna kring en ny fotbollsarena har varit oändligt långa. Redan 1975 kom den först..

Turerna kring arenan

Diskussionerna kring en ny fotbollsarena har varit oändligt långa. Redan 1975 kom den första utredningen som landade i att det billigaste alternativet var att bygga om Stadsparksvallen.

Sedan har frågan kommit och gått men tog ny fart när Jönköpings kommunfullmäktige oväntat beslutade att bygga en ny arena på Jordbrovallen. Det var i januari 2017.

Beslutet orsakade en politisk kalabalik. En hemlig finansiär utlovades åt Jordbrovallen, en lösning som aldrig blev en realitet.

Undersökningar på Jordbrovallen visade att en ny fotbollsarena där skulle bli för dyr och kostnaderna blev runt omkring en halv miljard kronor.

Splittringen bland politikerna blev total. Liberalerna ville utreda en ny arena på Råslätt medan nygamla alternativet Elmia dök upp igen. Samtidigt krävde Andreas Sturesson (KD)i en motion att stadsparksvallen skulle rustas upp för en rimlig penning.

Under våren 2018 har kommunstyrelsens ordförande Ann–Mari Nilsson fört bred förhandlingar mellan partierna för att komma fram till ett beslut innan årets val den 9 september. Det är resultatet av de förhandlingarna som ska presenteras idag.