I landets 290 kommuner finns skolchefer; i större kommuner finns ofta flera. De ska leda utveckling och förbättring av utbildningen i sin egen kommun med de förutsättningar som finns just där. Och detta ska ske på vetenskaplig grund.

Fakta: Skolchefsinstitutet

Innehåll: Övergripande temat är ledarskap i utbildningsverksamhet. Institutet ska verka på tre..

Fakta: Skolchefsinstitutet

Innehåll: Övergripande temat är ledarskap i utbildningsverksamhet. Institutet ska verka på tre områden: utbildning, forskning och internationalisering. Start blir januari 2017 vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University i samarbete med flera parter.

Men att hänga med i svensk och internationell forskning är svårt. Det finns ett behov av särskild ledarskapsutbildning på kort och lång sikt, bedömer Jönköping University och startar därför ett helt nytt institut nästa år; Skolchefsinstitutet.

Annons

— Tanken är att erbjuda skolchefer allt ifrån korta seminarier till möjlighet forska för att disputera, säger Stephan Rapp, vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Föreståndare för institutet blir Cecilia Bjursell, föreståndare på Nationellt Centrum för Vuxnas Lärande vid högskolan i Jönköping.

Viktiga nyckelpersoner

23 februari bjuder högskolan in landets kommuner till en presentation av institutet.

— Då får vi se hur stort intresset är, säger Stephan Rapp.

Positiva signaler kommer från Föreningen för Sveriges skolchefer och FoU Skola, vid kommunförbundet i Skåne där skolchefer redan är intresserade.

— Skolchefer är viktiga nyckelpersoner i utvecklingen av skolan.

Men lite bortglömda och outnyttjade. Inte sällan slukas deras tid istället av budget, ekonomi och personalfrågor. Skolchefsinstitutet blir enligt Stephan Rapp unikt i landet.