För många har sommaren varit ovanligt härlig med mycket sol och bad. Men samtidigt har det blivit så torrt i skog och mark att risken för skogsbränder ökat och att bönderna tvingats nödslakta sina djur för att de inte får tillräckligt med bete. Bönder har tvingats att köpa foder utomlands.

Torkan gjorde att länsstyrelsen kallade till ett krismöte den 19 juli. Syftet med mötet var att gå igenom vilken beredskap som fanns och vilken hjälp det fanns att erbjuda. Man ville också få en helhetsbild över vad de extremt höga temperaturerna och bristen på regn ställde till med. På krismötet deltog det 37 representanter från olika myndigheter och kommuner i länet.

Och trots de senaste dagarnas regn och betydligt lägre temperaturer kallar länsstyrelsen nu till ett nytt krismöte onsdagen den 4 september. Syftet är att följa upp vad som bestämdes under det första mötet och att man vill försöka skapa en gemensam bild av läget inför hösten.

Länsstyrelsen bjuder in politiker från länets kommuner och från regionen, representanter från polisen, militärregion Syd, LRF, Trafikverket och SOS Alarm.

De här frågorna ska behandlas under krismötet:

• Hur har arbetet gått kring risken för bränder?

• Hur har de höga temperaturerna påverkat arbetet och vad har man kunnat göra?

• Hur ser vattenförsörjningen ut idag och framöver?

Annons

• Hur är läget för lantbruket?

Mötet äger rum på länsstyrelsen i Jönköping under förmiddagen den 5 september.

LÄS MER: Brandmän från länet var med och släckte bränder i Dalarna

LÄS MER: Extremväder och katastrofer allt vanligare

LÄS MER: ”Det här är bland det allvarligaste Sverige har upplevt”