Det är Göteborgsbaserade Logistic Contractor som har tecknat avtal med fastighetsbolaget om att bygga logistikanläggningen. Den ska stå klar och lämnas över till Tolust i mars nästa år.

— Vi har nu två projekt på gång i Torsvik eftersom vi även bygger 12 000 kvadratmeter åt Dagab Inköp & Logistik i samma område. Båda anläggningarna har en kort produktionstid, vilket ställer stora krav på oss som utförare. Samtidigt vet vi sedan tidigare att vårt konceptuella byggande gör att vi klarar snäva tidsramar med bibehållen hög kvalitetsnivå, säger Anders Bothén, vd på Logistic Contractor i ett pressmeddelande.

Till Munksjöstaden

Tommy Fritz berättar att marken som lagret ska byggas på har använts för utbrytning av sten som används till byggprojekten i Munksjöstaden i Jönköping.

— Nu vill vi göra något meningsfullt med marken på Torsvik och det kan bli upp emot 35 000 kvadratmeter (cirka femfotbollsplaner) lageryta på sikt. Vi får återkomma till vilka hyresgäster det blir och hur många jobb som kan skapas.

Logistic Contractor är specialiserat på att utveckla och bygga kundanpassade logistikanläggningar i hela Norden och står bakom ett flertal anläggningar i Jönköpings län.