Underground har funnits i flera år och hjälper bland annat till att sysselsätta ungdomar och förebygga problem. Stadsgården är basen där många unga samlas för att umgås.

–Vi satt för en tid sedan och diskuterade olika förslag på aktiviteter för ungdomar och då kom önskemål om att vi skulle kunna hjälpa till med övningskörning. Många av de unga är ju utrikesfödda, en del har det ekonomiskt tufft och ingen i familjen som kan övningsköra, säger Undergrounds föreståndare Peter Magnusson.

Det blev startskottet för en ny verksamhet och man började med att några frivilliga handledare använde sina egna bilar och ställde upp för dem som vill träna på bilkörning.

–Det är ju så i dag att utan körkort blir det betydligt svårare att få ett jobb, säger Peter Magnusson.

Undergrounds föreståndare Peter Magnusson tillsammans med Boshra Alyasin och Birgitta Johansson från Erikshjälpen.
Foto: Janne Johansson

Flera sponsorer

Underground nylanserar nu sitt övningskörningsprogram under namnet "Rätt att Ratta" och har tack vare sponsorer kunnat skaffa en särskild bil för detta och kan nu hjälpa fler som annars inte skulle få körkort. Bilen är en VW Touran årsmodell 2014 med dubbelkommando.

–Vi tycker det här är otroligt viktigt och vi stöttar genom vårt projekt Empower som vill vara med och ge unga människor möjligheter att förverkliga sina drömmar, och en dröm kan vara just ett körkort, säger Birgitta Johansson, programchef på Erikshjälpen.

Annons

Övriga sponsorer och samarbetspartner är Vätterhem, Jönköping Energi och Länsförsäkringar som sponsrat med en helförsäkring på bilen.

– Vi har ett tydligt fokus att körlektionerna i Rätt att ratta ska leda till positiva livsval med arbete och utbildning. Vi ersätter inte körskolorna utan gör det som kan vara svårt i en del familjer, säger Peter Magnusson.

Den nyinköpta bilen är en VW Touran årsmodell 2014.
Foto: Janne Johansson

Bredda verksamheten

I dag är ett drygt tiotal ungdomar, majoriteten tjejer, med i Rätt och ratta och antalet ledare en handfull. Den inköpta bilen innebär att man kan bredda verksamheten.

Boshra Alyasin kom till Sverige från Syrien 2015 och bor i dag i Jönköping. Hon läser på June Folkhögskola och har varit timanställd som lärarassistent.

–En av mina drömmar är att kunna ta ett körkort men har svårt att få någon som jag kan övningsköra med, det här har blivit en ny möjlighet. Förhoppningsvis får jag råd att gå på körskola i höst, säger hon.

Regeringen beslutade under torsdagen att det nu ska gå att ta ett CSN-lån för körkort.

–Det är lite svårtolkat vad det betyder för unga och utsatta grupper men det kan säkert underlätta för en del ekonomiskt, säger Peter Magnusson.

Detta är Underground

Underground började på Råslätt men jobbar i dag med ungdomar i hela Jönköpingsområdet. ..

Detta är Underground

Underground började på Råslätt men jobbar i dag med ungdomar i hela Jönköpingsområdet. Det började med en fritidsgård men man försöker lösa olika behov som samtalsstöd, skolstöd, att ta sig in på arbetsmarknaden och nu också övningskörningsprogram. Samlingsnamnet för Undergrounds olika insatser är ”Plattformar för framtiden”.