Det har redan hållits ett samråd om Vaggeryds Vindbrukspark, parken med totalt 27 vindkraftverk i Vaggeryd kommuns västra del. För att kunna bygga högre verk måste det göras ett kompletterande samråd. Detta gick ut till berörda sakägare under tisdagen.

– I allt utom höjden på en del av verken är det lika som tidigare, försäkrar Håkan Wallin, vd vid BayWa r.e. Tidigare var höjden på alla verken 205 meter, nu vill vi kunna bygga högre på de platser där verken står i lägre terräng.

Utgångspunkten är att inget av verken ska bli högre än 510 meter över havet. Det är den begränsning som har lämnats av Försvaret. Wallin anger att maximal höjd om 250 m endast berör ett mindre antal av verken:

– Anledningen till höjningen är att vi vill kunna få ut en bättre effekt av dem. Mer energi innebär ett högre miljöutbyte.

Samråd är ett första steg i processen. Därefter ska det upprättas en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, med en miljökonsekvensbeskrivning, som ska lämnas till miljöprövningsdelegationen. I det skedet blir bland andra kommunens miljö- och byggnämnd tillfrågade.

När kan ett bygge komma igång?

– Det är planerat till 2020, säger BayWa r.e.s vd, Håkan Wallin.