LÄS MER: Skolan får miljoner för tomma platser

Han är ordförande i Utbildnings– och arbetsmarknadsnämnden där ledamöterna idag har beslutat att lägga ner det Humanistiska programmet på Per Brahegymnasiet.

— Det blir en för liten grupp med bara fem elever. De elever som har sökt till det Humanistiska programmet får börja på SH–programmet istället och välja till fler språk, säger Bengt Regné.

LÄS MER: Språk ger guldkant

Industriprogrammet på Bäckadalsgymnasiet har också få sökande och förra läsåret betala kommunen ut ersättning för de tomma platserna.

Annons

— I år ska vi i första hand fylla upp med introduktionselever, det är elever som inte är behöriga till gymnasiet i något eller flera ämnen, säger Bengt Regné.

På frågan om det ökar Industriprogrammets attraktivitet för framtiden har Bengt Regné inget svar. Men han tror att det bland introduktionseleverna finns elever som passar för olika praktiska yrken även om de har svårt för engelska eller svenska.

De platser som eventuellt blir över ska ersättas upp till 75 procent av kostnaderna.

Vad är det för fel på Industriprogrammet eftersom eleverna inte vill söka dit?

— Det är en allmän trend i Sverige och i hela Europa att inte söka den typen av utbildning. Trots att det finns jobb att få. Förra året satsade vi extra resurser på marknadsföring, det har vi inte gjort. Men vi måste göra något framöver, säger Bengt Regné.

Hur länge ska ni betala för tomma platser som inte fylls?

— Det var någon som kommenterade att intresserade företag kan bidra med pengar eftersom näringslivet och industrin anser att utbildningen är viktig. Jag kan tänka mig att diskutera det, säger Bengt Regné som tycker att det är en nödlösning att betala ersättning för tomma platser.

LÄS MER: Slå ett slag för mer bildning