Under tisdagens Spira–debatt, #jkpgåsikt på Harrys, var musikalen Les Misérables brakförlust en av de stora frågorna. Hur kunde det vara möjligt att göra en förlust på nio miljoner kronor musikalen?

Nämnd med många frågor

Ana–nämnden är en nämnd för tre stora områden: Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet..

Nämnd med många frågor

Ana–nämnden är en nämnd för tre stora områden: Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Där ingår också regionens kulturfrågor och Smålands musik–och teater är en del av detta.

Enligt gårdagens Spira–debatt framkom det att politikerna ägnar stor del åt att diskutera Smot och Spira.

Malin Olsson (M) är ordförande i ana–nämnden som har 14 ledamöter och 15 ersättare.

Jon Heinpalu (MP) är ordinarie ledamot i nämnden.

Jon Heinpalu (MP) tycker att det finns massor med obesvarade frågor kring musikalsatsningen och om arbetsmiljön på Smålands musik– och teater. Tillsammans med Socialdemokraterna har de efterlyst en oberoende utredning.

Vill inte satsa mer pengar

Men regionråd Malin Olsson (M) tycker inte att det behövs. Under debatten på Harrys sade Malin Olsson att hon inte var beredd att satsa pengar på en oberoende utredning.

— Det är för tidigt att göra en sådan utredning eftersom man inom verksamheten är medveten om vad som har gått fel. Nu ska de rätta till det genom att varje månad gå igenom budgeten med ekonomidirektör Göran Stenström. Han ska också hjälpa till med budgetarbetet, säger Malin Olsson som inte förstår vad en utredare kan göra som inte redan sker nu.

Johanna Linder, som driver Österängens konsthall, sade under debatten att hon var livrädd för att hennes betydligt mindre budget inte skulle gå ihop. Så rädd att hon till och med fick pengar över.

Finns det en risk för att man på en skattefinansierad verksamhet inte blir lika noga?

Annons

— Ja, det är klart att det finns en sådan risk om inte underskottet får konsekvenser. Men det har det fått genom en bättre insyn och med en kontroll varje månad, säger Malin Olsson.

Vill ha utredning

Jon Heinpalu tycker att en utredning skulle kunna ge en ordentlig genomlysning av Smot:s sätt att jobba. Både med musikaler men också om hur arbetsmiljön fungerar.

— Vad kostar mest? De extra kontrollerna med en ekonomichef hängande över axeln eller en oberoende genomlysning av verksamheten? Arbetsmiljön har inte blivit belyst överhuvudtaget, säger Jon Heinpalu som inte vet vad en oberoende utredning skulle kunna kosta.

Under debatten tog också Malin Olsson upp ett förslag om ett eget bolag för Smålands musik– och teater som Torbjörn Eriksson (KD) tidigare föreslagit. Att den frågan kom upp berodde bland annat på att Malin Olsson själv sade att det var ”väl en slump om man är lite kunnig i kultur”. Hon sade också att ana–nämnden ansvarar för en bred portfölj med olika frågor. Därför vore kanske ett bolag för bara kulturen något att överväga.

Varför vore det bra?

— Ett bolag skulle ansvara för sin egen ekonomi och fördelen med ett bolag vore att få fler kompetenser. Där kunde det sitta en tidigare teaterchef, fler kulturkunniga personer och representanter för näringslivet, säger Malin Olsson.

Tänker du driva den frågan?

— Vi får väl se. Jag ska ta upp den till diskussion inom Alliansen, säger Malin Olsson.

Jon Heinpalu tror inte på ett bolag för kulturfrågor i nuläget. Han vill istället se en kulturförvaltning med tjänstemän som verkligen kan kulturfrågor.

Kostar det inte mycket att anställa tjänstemän som är specialister på kulturfrågor?

— Det kostade oss nio miljoner kronor att vi inte hade den kompetensen. Alla tjänstemän behöver inte heller nyrekryteras, inom en sådan stor organisation som regionen går det att omfördela tjänstemän också, säger Jon Heinpalu.

LÄS MER: Stenhård kritik efter fiaskot på Spira

LÄS MER: De anställda slog larm om hjälp

LÄS MER: Föreningar kan lämna Spira