Malin Olsson (M), regionråd och ordförande i ANA-nämnden i Region Jönköpings län, ger nu regiondirektör Agneta Jansmyr i uppdrag att lämna förslag på beslut för förbättrad planering och uppföljning av större produktioner vid Smålands Musik och Teater. Detta efter att det framkommit att den senaste publiksuccén musikalen ”Les Miserables” var en medveten förlustaffär varje föreställning.

Med uppdraget hoppas nämnden ”förebygga budgetavvikelser samt tidigt uppmärksamma och bedöma riskfaktorer”, skriver man i ett pressmeddelande under tisdagen.

Tidigare har Per-Ola Nilsson, verksamhetschef hos Smot, sagt att deras arbete har varit en lärprocess och att man hittills vare sig gjort budgetuppföljningar eller larmat politikerna om kostnader dragit iväg:

— Vi har inte riktigt de rutinerna och politikerna går inte in i varje detalj. Vår kalkyl bygger på att hela året ska gå ihop. Nu gör vi musikaler samtidigt som vi lär oss.

Vilket alltså visat sig dyrt.

Nämnden vill se förslagen på förbättringar i januari. Då ska även resultatet för 2017 och planeringen för 2018 presenteras.

Underskottet ser, enligt kalkylerna som presenterades i veckan, ut att hamna på närmare sju miljoner kronor.