Det var vid påfarten vid Ryhov som en lastbil och en personbil kom emot varandra.

– Båda fordonen kunde åka därifrån och ingen person kom till skada, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Räddningstjänsten fick stänga det ena körfältet under cirka 5-10 minuter innan fordonen hade kommit i väg från platsen.

– Men det blev inga större trafikstörningar och nu har alla lämnat platsen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det var strax innan klockan 16.30 på onsdagen som kollisionen mellan en lastbil och en personbil inträffade på E4 i höjd med Ryhov. Olyckan skedde i södergående riktning och totalt två personer var inblandade i olyckan, en i vardera fordon.