Om man ska parafrasera den något vanvördiga vitsen “Om Jesus är svaret, vad är då frågan?” och översätta den till den just nu pågående konsthallsdebatten skulle det kanske bli “Om en konsthall är svaret - vad är då frågan?”

Just nu pågår en intensiv debatt om var en eventuell kommunal konsthall ska placeras. Det är en debatt som kommit och gått de senaste 30 åren, utan att politiken kommit till skott. Kommunens tjänstepersoner har för tredje, fjärde, femte? gången utrett frågan och nu lagt fram fyra förslag som kultur och fritidsnämnden ska ta ställning till i september. I ett av magasinen i Munksjöstaden, i nya Science Park Center, i befintliga lokaler på Jönköpings Läns Museum eller i tomma lokaler i city är de fyra alternativen. Det man tycker borde vara det mest självklara förslaget: En arkitektoniskt intressant nybyggnation, finns överhuvudtaget inte med.

Men för att kunna ta ett klokt välgrundat och hållbart beslut krävs också att vi frågar oss vad vi ska ha en konsthall till? Ska den vara ett landmärke, en prestigebyggnad med påkostade utställningar med förhoppningen att locka besökare från när och fjärran? Ska den vara en utställningsyta för konstnärer med lokal och regional anknytning, som den konstvägg som Jönköpings kommun just nu driver i Stadsbibliotekets lokaler? Ska den vara en avantgardistisk spjutspets som visar experimentell och nyskapande samtidskonst? Ska det vara ett konstmuseum med möjlighet att visa egna och andras samlingar? Ska den vara ett konstpedagogiskt centrum med verksamhet för barn och unga? Eller ska den vara allt detta, på samma gång?

Annons

De här frågorna har politiken tyvärr inte gett sina tjänstepersoner i uppdrag att svara på. Det kan tyckas ironiskt, att det stora konstprojekt som kommunen själv genomförde under 2015-2016 “Konsthall Jönköping”, som skulle undersöka hur en platslös konsthall skulle kunna gestalta sig, bara tycks ha resulterat i en enda slutsats: En konsthall utan konsthall är ingen konsthall. En konsthall är alltså svaret, men det är oklart vad den ska visa, vilka behov den ska möta, hur dess tilltänkta publik ser ut - och framför allt: vad den får kosta. Det finns idag inga medel anslagna. Tjänstepersonernas utredningar talar om driftskostnader på 5-8 miljoner om året. Vad en eventuell bygg- eller renoveringskostnad skulle bli för att till exempel anpassa ett av Munksjömagasinen vet ingen. Vad vi däremot vet är att den verksamhets- och investeringsplan som Kultur- och Fritidsnämnden antagit innebär besparingar på nästan sex miljoner kronor och en rad nedskärningar inom kulturområdet - för förvaltningen, för biblioteken, för studieförbundet och inte minst, för det fria kulturlivet.

Vi företräder två kulturinstitutioner i Jönköping: Jönköpings Läns Museum och Österängens Konsthall.

Jönköpings Läns Museum drivs av en stiftelse som styrs av Region Jönköpings Län, Jönköpings kommun och Jönköpings Läns Hembygdsförbund. En viktig samarbetspartner är också Jönköpings Läns Konstförening. Sedan många år förvaltar museet deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans. Jönköpings Läns Museums lokaler i centrala Jönköping har nyligen renoverats för en kostnad av 35 miljoner kronor, utställningslokalerna är klimat- och stöldsäkrade, vilket bland annat innebär att vi nu kan låna in och visa konst från till exempel Nationalmuseum och Waldemarsudde. Sedan i höstas har vi också till vår glädje kunnat anställa en konstintendent , som har till uppgift att utveckla museets konstverksamhet i ett lokalt, nationellt som internationellt perspektiv.

Österängens Konsthall är en fri institution som drivs av en ideell förening. Sedan konsthallen öppnade för tre år sedan har den snabbt etablerat sig som en tung aktör på den regionala konstscenen, som även låtit tala om sig nationellt. Vi visar svensk och internationell samtidskonst och har en bred barn- och ungdomsverksamhet med konstkollon, öppna verkstäder och sommarlovsverksamhet. Utöver detta har vi en omfattande programverksamhet, med artist talks, språkkaféer och föreläsningar. För detta får Österängens Konsthall idag ett verksamhetsbidrag från Jönköpings kommun på 350 000 kronor om året, vilket inte ens täcker kostnaderna för en heltidstjänst.

Konsthallsfrågan präglas idag av stor politisk oenighet. Efter att ha väntat i 30 år tycks det oss nu som om man vill hetsa fram ett beslut. Jönköping förtjänar definitivt ytterligare en plats för konsten, men låt oss först besluta vilken typ av verksamhet som ska bedrivas där. Ska den konkurrera med redan befintliga aktörer på konstscenen eller ska den komplettera dem? Låt oss sedan fundera över hur en ändamålsenlig byggnad skulle kunna se ut – och vad den får kosta.

Och under tiden: Vi finns här. Vi är beredda att ta ett gemensamt ansvar för konsten i Jönköping. Tillsammans klarar vi av att visa det bästa ur konsthistorien tillsammans med det som händer på konstscenerna runt om i Sverige och världen just nu. Genom att tillföra medel till både Jönköpings Läns Museum och Österängens Konsthall och ge oss i uppdrag att utveckla våra respektive konstverksamheter, stärks Jönköping som konststad. Under tiden hinner också kommunen göra en grundlig analys av vad det faktiskt är för typ av konstcentrum man vill skapa, istället för dagens yrvakna “Vi har ingen lokal”.

Johanna Linder, verksamhetschef Österängens Konsthall

Sergei Muchin, Museichef Jönköpings Läns Museum

Relaterat: Konstens hus i Jönköping