I veckan skrev JP om att en ny stombusslinje diskuteras på Jönköpings Länstrafik.

Många röster har höjts om att en "linje 4" behövs, eller i annat fall att de mest trafikerade linjerna går oftare.

På JP:s Facebooksida har Jönköpingsborna kunnat komma med egna förslag på hur en möjlig linje 4 skulle kunna gå - och många av förslagen är ambitiösa.

Från kommentarerna kan man läsa ut vissa mönster. Till exempel återkommer Råslätt och Ekhagen i flera av önskemålen. Men det folket helst av allt vill ha är fler turer som går över Ryhov och A6.

JLT ska inför nästa upphandling av stadstrafiken utreda om en linje 4 faktiskt behövs, och efter det kommer de sätta igång med en eventuell planering.