Befolkningen växer i Habo kommun och det har det gjort under en lång tid. Det märks bland annat genom det höga trycket på kommunala förskoleplatser. Kommunen får nu ta till tillfälliga lösningar.

— Det är akut läge vi har, med våra barn som kommer till i Habo. Det är klart att vi måste tillskapa platser så att vi uppfyller lagkraven, säger Nicklas Gustavsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Under 2017 ska 36 nya förskoleplatser till. Lösningen på detta just nu är pingstkyrkan i Habo.

— Vi har inte haft så mycket tid på oss. Det gäller att titta centralt i Habo, vart det finns lämpliga lokaler som finns att hyra för en kort period. Då var det här de bästa och mest ändamålsenliga lokaler som vi kunde hitta, säger barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz.

Pingstkyrkans källarlokaler fungerar som förskola i ungefär en månad. Sedan är tanken att nya förskoleavdelningar ska ta plats i moduler.

— Det ska placeras moduler vid Solhöjdens förskola för två förskoleavdelningar. De är inte klara förrän i slutet av februari, men vi har barn som behöver plats redan nu.

"Det är dåligt"

Annons

Tanken var från början att modulerna skulle sättas upp vid förskolan i Bränninge. En förälder med barn på förskolan tyckte inte att det var en bra lösning.

— Jag tycker att det är dåligt. Det är dessutom märkligt att kommunen beslutar på detta sätt när den, i flera år, varit medveten om att det byggs så mycket i Habo och att befolkningen därmed ökar. Var ska alla barnen gå någonstans?

Föräldern hade själv gått igenom kommunhandlingar gällande förskoleplatser och blev inte nöjd med kommunens hantering.

— Jag läste i protokollen. Kommunen förlitar sig på att barnen ska in på I ur och skur-förskolan. Så kan man ju inte göra, det kan inte vara okej att kommunen förlitar sig på en privat förskola.

Förlitar kommunen sig på privata aktörer?

— Det gör vi inte, inte alls. Utan vi måste ändå någonstans se läget utifrån vad vi har i kö. Annars hade vi löst platserna ändå, det är inga problem, säger Nicklas Gustavsson.

Privata platser

I ur och skur-förskolan har fått godkännande för att ha verksamhet med 120 förskoleplatser, men i nuläget är bara runt 40 barn inskrivna på den nya förskolan.

— Det tar några år i alla fall tills vi har hunnit få fram permanenta lokaler. Det är därför vi arbetar nu och planerar för nya byggnationer av förskolor, säger Katarina Ståhlkrantz.

Nicklas Gustavsson är inne på samma spår.

— Vi tittar på andra lösningar, eventuellt nybyggnationer. Vi har inte riktigt kommit fram dit än, säger han och fortsätter:

— Vi har inte misslyckats ännu, men gör vi inget kommer det att bli brist.