Partiet har i en skrivelse till bostadsbolaget framhållit att en effekt av förslaget blir att en flyttkedja startar, som inte bara gynnar pensionärer utan även barnfamiljer som kan köpa redan befintliga hus.

Fakta: NkBo

NkBo eller Aktiebolaget Norrahammars Kommunala Bostäder, är ett av Jönköpings Rådhus AB:s..

Fakta: NkBo

NkBo eller Aktiebolaget Norrahammars Kommunala Bostäder, är ett av Jönköpings Rådhus AB:s helägda dotterbolag. Idag har bostadsbolaget lite mer än 1 100 lägenheter i Tabergsdalen, från Hovslätt i norr till Månsarp i söder.

Något som i sin tur kan betyda tillväxt och positiva effekter för den lokala handeln och servicen.

— Vi vill tillgodose behovet för alternativ att flytta till för de äldre, som oftast bor i för stora hus. Det finns väldigt lite av sådant att välja på i Tabergsdalen, och vi tycker att kommunen måste börja planera för det, säger Kjell Dahlström, ordförande för Kristdemokraterna i Tabergsdalen.

Lång process

Han konstaterar att frågan inte är lätt att lösa och kommer att ta sin tid, inte minst med att locka villiga byggentreprenörer.

Annons

— Det är ju en lång process, men vi vill att man i alla fall börja tänka på och så fort som möjligt projekterar för byggnation av en sådan typ av bostäder, säger Kjell Dahlström.

Han lyfter fram bostadsområden på Flahult och Tahe med blandad bebyggelse som ännu inte är fullt utbyggda, där seniorbostäder skulle kunna vara lämpliga.

Men också det planerade bostadsområdet vid Åsasjön i Taberg.

I skrivelsen hänvisar man till Bottnaryds Bostads AB som satsat på seniorbostäder till rimliga hyreskostnader.

Ingen särskild grupp

Nu uppmanar partiet NkBo att som kommunalt bostadsbolag ta sitt ansvar för att bemöta det stora behovet.

— Vi ser inte behovet av något boende som är riktat till någon särskild grupp, utan jobbar med bostäder för alla. Dessutom har vi sett att det är bra med blandade grupper i bostadsområdena, säger Reine Johansson, vd för NkBo.

Han välkomnar reaktioner från olika intressegrupper, men menar att det just nu inte finns något stort intresse bland äldre att flytta till särskilda seniorlägenheter.

På onsdagen ska bolagets styrelse ta upp den inkomna skrivelsen.